Innleveringsoppgaver

Les alle punktene nøye.

Innleveringsoppgaver

 • For å ta eksamen i IN1150 må du levere og få godkjent en viss mengde innleveringsoppgaver.
 • Du kan selv velge når du vil levere oppgavene, og vi retter og gir tilbakemelding alle innleveringene forløpende og så fort vi klarer.
 • For hvert kapittel har vi valgt ut fire oppgaver som hver er verdt to poeng, og kravet for å få ta eksamen er at man har fått 96 poeng.
 • Alle oppgavene er til sammen verdt 192 poeng (24 kapitler á 8 poeng), men du trenger altså kun halvparten av dette for å få ta eksamen.
 • I oversikten nedenfor finner du oppgavene.
 • For hvert kapittel i læreboken har vi valgt ut fire oppgaver som hver er verdt to poeng.
 • Vi har valgt å sette alle oppgavene til to poeng selv om noen er enklere og noen er vanskeligere.
 • Når du leverer en oppgave, kan du ikke levere den på nytt; du må derfor selv passe på at du får nok poeng.

Praktisk om innleveringsoppgavene

Alle innleveringene skal gjøres i innlevering- og tilbakemeldingssystemet Devilry på følgende måte:

 • Besvarelsen skal bestå av én fil som inneholder nøyaktig én oppgave fra tabellen.
 • Filen som lastes opp som må være en PDF-fil og ha filetternavnet .pdf.
 • Filnavnet skal være på formen «brukernavn-XX-YY-ZZ.pdf», hvor brukernavn er brukernavnet ditt, hvor XX er kapittelnummeret (01–24), YY er oppgavenummeret, og ZZ, dersom det trengs, angir hvilken del av oppgaven. For eksempel er «olanorm-08-04-ab.pdf» et helt ok filnavn.
 • Finn den riktige innleveringen i Devilry, og last opp filen som en del av denne. Da vil vi se at du har levert, og du vil få tilbakemelding så fort vi klarer å rette den.
 • Legg merke til at vi har et fleksibelt opplegg for innleveringer og at hver “innlevering” i Devilry består av flere besvarelser. For eksempel vil “Innlevering 1” i Devilry inneholde alle oppgavene fra kapittel 1, 2 og 3.
 • Når du leverer en oppgave, kan du ikke levere den på nytt. Sjekk derfor at filen du har levert er den endelige. (Hvis du har levert feil, må du rette det opp umiddelbart.)
 • Dersom du ønsker å levere flere oppgaver i samme fil, åpner vi for det, men da har du ikke mulighet til å levere flere oppgaver for de tilhørende kapitlene senere.
 • Det forutsettes at alle som leverer har lest og godtatt reglement for obligatoriske oppgaver ved Institutt for informatikk.
 • Vi anbefaler alle å bruke LaTeX til å skrive innleveringsoppgavene, og vi har laget en mal som du kan bruke. Den ligger fritt tilgjengelig på Overleaf her: https://v2.overleaf.com/read/ryzznpdrnfxz

Oppgavene

Endringer kan forekomme, så dobbeltsjekk før innlevering. Sist oppdatert: 2019-08-22

Kapittel        
1 1.2 1.10 1.14 a-b 1.16
2 2.2 2.4 a-b,d-e 2.6 a-b 2.6 c-d
3 3.2 3.12 a-b 3.16 3.22 a-b
4 4.2 4.4 4.6 4.8 a-c
5 5.2 b 5.10 b 5.12 a-b 5.12 c-d
6 6.2 a-d 6.2 e-h 6.6 6.8
7 7.2 7.8 a-d 7.8 e-h 7.10
  For 7.2, gi en begrunnelse for svaret.
8 8.2 8.4 a-b 8.6 8.12
  For 8.2 a–d er det ikke nødvendig med en begrunnelse. For 8.2 e–f og 8.4, gi en begrunnelse for svaret.
9 9.2 9.4 9.12 a-c 9.12 d-f
10 10.2 a-c 10.2 d-f 10.8 a-b 10.10
11 11.2 11.4 11.8 11.12
12 12.2 c 12.4 b 12.6 a-b,d 12.6 c
  Merk: Dersom du har opplag 1 eller 2 av boken, er det en feil i oppgave 12.6. Korrekt definisjon sier «anti(F → G) = (¬anti(F) ∧ anti(G))».
13 13.2 13.4 a-b 13.8 13.14
  For 13.14, gi en begrunnelse for svaret.
14 14.2 a-f 14.6 a-f 14.6 g-l 14.8 a-f
15 15.2 a 15.2 c 15.10 15.14
16 16.6 16.8 16.16 a-b 16.18
17 17.4 17.12 17.16 a-c 17.18
18 18.8 18.10 18.12 18.14
19 19.2 19.6 19.10 a-b 19.10 c-d
20 20.2 20.6 a-c 20.10 a-c 20.10 d-f
21 21.4 21.6 21.10 21.12
22 22.2 22.8 a 22.10 a-c 22.10 d
 

I 22.2 kan du bruke følgende navn på nodene:

I 22.10 er det tilstrekkelig å vise “bare hvis”-delen.

23 23.4 23.6 23.10 23.12
24 24.6 a-b 24.6 c-d 24.6 e-f 24.10 a-b
  Tips: 24.10 kan være enklere enn 24.6.

Innleveringsfrister

 • Innleveringene kan skje når som helst inntil åtte tidsfrister som er jevnt fordelt utover semesteret.
 • Det er greit lov å spørre retterne om unntak fra innleveringsfristene, men det er ingen garanti for at dette blir innvilget.
 • Det lønner seg å levere etter hvert som man arbeider seg gjennom kapitlene, og ikke samle opp alt nærme en frist, for da blir det mye å gjøre for retterne akkurat rundt fristen, og det dermed vil ta mye lenger tid å få tilbakemelding. Alle vinner på at alle leverer så tidlig som mulig!
Innlevering Kapitler Aller siste frist
1 1, 2, 3 13 september
2 4, 5, 6 20. september
3 7, 8, 9 27. september
4 10, 11, 12 4. oktober
5 13, 14, 15 11. oktober
6 16, 17, 18 18. oktober
7 19, 20, 21 25. oktober
8 22, 23, 24 1. november
Publisert 29. juli 2019 13:27 - Sist endret 3. okt. 2019 01:18