Anbefalt progresjon, innleveringer, Mattermost, nettkurset og påminnelser

Nå er kurset i gang for fullt, og det er viktig at du passer på at du har en viss progresjon. Dersom du blir hengende etter, er det vanskelig å hente seg inn igjen. Her kommer en liten oppdatering og påminnelse.

Anbefalt progresjon

https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/IN1150/h20/ukeplan/

Denne uken bør du arbeide med kapitlene 2, 3 og 4, det vil si alt som har å gjøre med utsagnslogikk. Når du har arbeidet deg gjennom et kapittel, ideelt sett ved å lese i boken og se på nettkurset, bør du gjøre oppgavene i boken og i nettkurset. Når du føler deg komfortabel med kapitlet, bør du føre inn og levere innleveringsoppgavene som hører til kapitlet.

Innleveringsoppgaver

https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/IN1150/h20/innleveringer/

Opplegget for innleveringsoppgavene er slik at vi har valgt ut fire oppgaver fra hvert kapittel. Hver oppgave er verdt to poeng, og kravet for å få ta eksamen er at man har fått 96 poeng. Du kan levere når du vil, men vi har satt noen tidsfrister for å sørge for at du holder progresjonen oppe og at innleveringene ikke kommer altfor konsentrert (som blant annet er viktig at alle skal få tilbakemelding i tide).

Tips: Ikke organiser studiet rundt innleveringsfristene. De er satt opp mye senere enn når man bør være ferdig med stoffet. Det er siste frister for innlevering, og man bør levere lenge før.

Kommunikasjon: Mattermost

https://mattermost.uio.no/ifi-in1150/

Lurer du på noe, kan du spørre på Mattermost. Mattermost er et diskusjonsforum og en praktisk digital møteplass hvor man kan snakke med hverandre, og med kursansvarlige, i ulike kanaler og grupper, og hvor man kan stille faglige og praktiske spørsmål. Det er helt frivillig, men vi er flere som er klare til å hjelpe, og vi skal prøve å svare rimelig raskt. Vi ønsker også gjerne at du selv er med på å svare på andres spørsmål og deltar i de faglige diskusjonene. Det lærer man veldig mye av. Det har allerede kommet noen spørsmål, så ta en titt!

En-til-en veiledning via Mattermost eller Zoom

https://mattermost.uio.no/ifi-in1150/channels/en-til-en-hjelp

Vi har en kanal i Mattermost hvor du kan «bestille» en-til-en hjelp og veiledning. Det fungerer på den måten at du går inn i kanalen og skriver noe, hva som helst, for eksempel bare et «hei», og da vil en av oss som underviser ta kontakt med deg via en direktemelding.

Nettkurset

https://logiskemetoder.no/nettkurs/

I sommer ble nettkurset oppgradert med mye nytt (quiz, status, ordliste, oppgaver, mm.), og det er helt sikkert ting og tang som er feil og som kan forbedres. Hvis du har kommentarer eller forslag til forbedringer, ikke nøl med å sende en e-post til rantonse@ifi.uio.no.

Møteplasser og oppmøte

I timeplanen til kurset er det satt opp gruppeundervisning på torsdager, men dette kurset går som et rent nettkurs på høsten, og det er ingen ordinære forelesninger, fellestimer eller gruppetimer, og dermed ikke noe oppmøte. Dessverre ble informasjonen stående uoppdatert på nettsidene, og det var flere av dere møtte opp på torsdag. Beklager at dette ikke ble oppdatert i tide. Det kan hende at vi setter opp en møteplass hvor man få hjelp og stille spørsmål, og informasjon om dette kommer i så fall på e-post, nettsidene og Mattermost.

En påminnelse

Det å ta IN1150 som nettkurs er i hovedsak et selvstudium som krever mye selvdisiplin og kontinuerlig arbeid. Det er ingen ordinære forelesninger, fellestimer eller gruppetimer, og innholdet i kurset er læreboken og nettkurssidene. Dette kurset går også på våren som et ordinært kurs, og da er opplegget strukturert med fellestimer fire timer i uken og gruppeundervisning to timer i uken. Du må selv vurdere hva som passer best for deg. Dersom du klarer å arbeide selvstendig og kontinuerlig, og klarer deg godt uten ekstra oppfølging, kan nettkurset passe for deg.

Lykke til videre!

Publisert 24. aug. 2020 15:16 - Sist endret 25. aug. 2020 11:50