Velkommen til IN1150 som nettkurs for høsten 2020

Velkommen til IN1150 – Logiske metoder ved Institutt for informatikk, som nettkurs for høsten 2020! Her kommer det snart mer informasjon om kurset du tar dette semesteret.

Semestersiden

Alle viktige beskjeder og blir lagt ut på denne siden, så sjekk den regelmessig. Dette er den eneste siden du trenger å sjekke for å være oppdatert om hva som skjer i kurset. Mer informasjon, om innleveringsoppgaver og undervisningstilbud, kommer snart.

Pensum

Pensum i kurset er læreboken «Logiske metoder: kunsten å tenke abstrakt og matematisk» (Universitetsforlaget, 2014). I tillegg anbefales «Studiebok til Logiske metoder» (Universitetsforlaget, 2017). Se pensumsiden for mer informasjon.

Timeplan og progresjon

Det å ta IN1150 som nettkurs krever mye selvdisiplin og kontinuerlig arbeid, og derfor bør du så fort som mulig begynne å lese boken og bruke nettkurset. Det er ingen ordinære forelesninger eller fellestimer, men vi kommer til å ha et løpende tilbud hvor du kan stille spørsmål, diskutere faget og få tilbakemelding på oppgaver. All erfaring i dette kurset tilsier at kurset blir mer utfordrende fra og med kapittel 9, og det er derfor viktig at du begynner tidlig og jobber jevnt.

Innleveringsoppgaver

For å ta eksamen i IN1150 må du levere og få godkjent en viss mengde innleveringsoppgaver. Detaljert informasjon om dette kommer snart.

Nettkurset

Vi har i løpet av mange år filmet forelesningene, og det beste av dette har nå funnet sin vei til nettkurset vårt, en nettside hvor du kan studere alle kapitlene gjennom korte videoforelesninger og oppgaver. I løpet av sommeren 2020 pusset vi opp nettkurset og laget mange nye oppgaver. Hvis du finner feil eller har forslag til forbedringer, send en e-post til rantonse@ifi.uio.no. Nettkurset finner du her: https://logiskemetoder.no/nettkurs

Hvis du er utålmodig kan du begynne allerede nå!

Kommunikasjon: Mattermost

https://mattermost.uio.no/ifi-in1150/

Lurer du på noe, kan du spørre på Mattermost. Mattermost er et diskusjonsforum og en praktisk digital møteplass hvor man kan snakke med hverandre, og med kursansvarlige, i ulike kanaler og grupper, og hvor man kan stille faglige og praktiske spørsmål. Det er helt frivillig, men vi er flere som er klare til å hjelpe, og vi skal prøve å svare rimelig raskt. Vi ønsker også gjerne at du selv er med på å svare på andres spørsmål og deltar i de faglige diskusjonene. Det lærer man veldig mye av.

Kommunikasjon: E-post

Hvis du har faglige spørsmål, kan du ta kontakt med foreleser eller retter via e-post, men det er muligens enklere og raskere å få svar via Mattermost. For administrative spørsmål er det studieinfo@ifi.uio.no som gjelder.

Velkommen til IN1150 – Logiske metoder!

Publisert 11. aug. 2020 16:10 - Sist endret 11. aug. 2020 16:10