Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

3. november

Eksamensordning

Avsluttende hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 17. november kl. 15:00

Innleveringsfrist: 17. november kl. 19:30

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2020 13:52