Semesterside for IN1150 - Høst 2020

Zoom-spørretime på fredager

Forrige fredags Zoom-spørretime gikk bra, og vi satser på å holde Zoom-spørretimer fremover på fredager kl. 12.15–14.00, hvor du møte opp og få hjelp til oppgaveregning og det du eventuelt syns er vanskelig i kurset. Dette er ment som et frivillig ekstratilbud til deg som ønsker en litt mer “personlig” tilstedeværelse, og vi satser på å gjøre det spørsmålsdrevet, samtalebasert og uformelt. Opplegget er enkelt: Hvis du har spørsmål, besvarer vi dem så godt vi kan. Dette blir altså ingen forelesning eller gruppetime hvor vi gjennomgår forskjellige temaer, men et forum for deg som vil snakke og spørre om fag og oppgaver. Det blir ikke gjort noe opptak. Tenk på det som vår kontortid, hvor vi er tilgjengelig for spørsmål. (Mer informasjon med lenke til Zoom er sendt på e-post.)

15. okt. 2020 10:59

Induksjonbevis

Etter induktivt definerte mengder og rekursive funksjoner kommer induksjonbevis, det vil si bevis ved induksjon. Først er det bevis ved matematisk induksjon i kapittel 11, og så er det bevis ved strukturell induksjon i kapittel 12. Det er bare én måte å lære seg induksjonbevis ordentlig på, og det er ved å gjøre mange induksjonsbevis selv. Trening!

Det er mange som opplever at det er noe som «faller på plass» etter at man har gjort en del slike bevis. Hvordan trener man så på slike bevis? Man skriver, enten på datamaskin eller ark, og sjekker at alle detaljene er på plass. Forsøk å lese beviset ditt som om du leste det i en bok, og sjekk om alt er forståelig. Hvis det ikke er det, er det noe som...

14. sep. 2020 15:35

Her er en kort påminnelse og litt om veien videre.

Mer mengdelære, induktivt definerte mengder og rekursive funksjoner

Denne uken er tiden inne for å lære om induktivt definerte mengder og rekursive funksjoner. Dette temaene for kapitlene 9 og 10. Kapittel 8 introduserer litt mer mengdelære, og snakker spesielt om uendelighet, som er er nødvendig for kapitlene som følger. Det er nå kurset begynner å bli litt mer utfordrende, og det er svært viktig at du bruker tiden godt. Ved slutten av denne uken bør du satse på å levere noen innleveringsoppgaver fra disse kapitlene.

Litt om innleveringsoppgavene

For å ta eksamen i IN1150 må du levere og få godkjent en viss mengde innleveringsoppgaver. Du kan selv velge når du le...

7. sep. 2020 09:50

Bevis, relasjoner og funksjoner

Denne uken bør du arbeide med kapitlene 5, 6 og 7 og lære om bevis, relasjoner og funksjoner. I løpet av uken bør du også levere innleveringsoppgavene knyttet til kapitlene. Vi minner om at innleveringsfristene er satt opp mye senere enn når man bør være ferdig med stoffet. (De er ment som aller siste frister for innlevering, og man bør levere lenge før.)

Tips, triks og nyttige lenker

31. aug. 2020 10:30

Nå er kurset i gang for fullt, og det er viktig at du passer på at du har en viss progresjon. Dersom du blir hengende etter, er det vanskelig å hente seg inn igjen. Her kommer en liten oppdatering og påminnelse.

Anbefalt progresjon

https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/IN1150/h20/ukeplan/

Denne uken bør du arbeide med kapitlene 2, 3 og 4, det vil si alt som har å gjøre med utsagnslogikk. Når du har arbeidet deg gjennom et kapittel, ideelt sett ved å lese i boken og se på nettkurset, bør du gjøre oppgavene i boken og i nettkurset. Når du føler deg komfortabel med kapitlet, bør du føre inn og levere in...

24. aug. 2020 15:16

Et rent nettkurs

Dette kurset er et rent nettkurs, og det er ingen ordinære forelesninger, fellestimer eller gruppetimer, men vi kommer til å ha et løpende digital tilbud hvor du kan stille spørsmål, diskutere faget og få tilbakemelding på oppgaver. Etter hvert vil vi også sette opp noen møteplasser (fysiske eller digitale) hvor du kan få hjelp.

Viktig: Det å ta IN1150 som nettkurs krever mye selvdisiplin og kontinuerlig arbeid, og derfor bør du så fort som mulig begynne å lese boken og bruke nettkurset.

Timeplan og progresjon

https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/IN1150/h20/timeplan/

All erfaring i dette kurset tilsier at kurset blir mer utfordrende fra og med kapittel 9, og det er derfor viktig at du begynner tidlig og jobber jevnt. Vi har derfor lag...

20. aug. 2020 12:36

Velkommen til IN1150 - Logiske metoder ved Institutt for informatikk, som nettkurs for høsten 2020! Her kommer det snart mer informasjon om kurset du tar dette semesteret.

Semestersiden

Alle viktige beskjeder og blir lagt ut på denne siden, så sjekk den regelmessig. Dette er den eneste siden du trenger å sjekke for å være oppdatert om hva som skjer i kurset. Mer informasjon, om innleveringsoppgaver og undervisningstilbud, kommer snart.

Pensum

Pensum i kurset er læreboken «Logiske metoder: kunsten å tenke abstrakt og matematisk» (Universitetsforlaget, 2014). I tillegg anbefales «Studiebok til Logiske metoder» (Universitetsforlaget, 2017). Se...

11. aug. 2020 16:10