Innleveringsoppgaver

Her er en oversikt til over alle innleveringer i IN1150.

Uke Frist Pensum Innlevering
1 26. januar Kap. 1 og 2 Ukeinnlevering 1:
1.2, 1.10, 1.14 (a)-(b), 2.2, 2.6
2 2. februar Kap. 3 og 4 Ukeinnlevering 2:
3.2, 3.12 (a)-(b), 3.16, 3.22 (a)-(b), 4.2, 4.8 (a)-(c)
3 9. februar Kap. 5 og 6 Ukeinnlevering 3:
5.10, 5.12, 5.20, 6.2, 6.8
4 16. februar Kap. 7 og 8 Ukeinnlevering 4:
7.8, 7.10, 8.4 (a)-(b), 8.12
P 23. februar Kap. 1-8 Obligatorisk innlevering 1
5 2. mars Kap. 9 og 10 Ukeinnlevering 5:
U5.1, 9.12, 10.2 (a)-(f), 10.8 (a)-(b)
6 9. mars Kap. 11 og 12 Ukeinnlevering 6:
11.8 og 12.4 (a)-(b)
7 16. mars Kap. 13 og 14 Ukeinnlevering 7:
13.2, 13.4 (a)-(b), 14.6
8 23. mars Kap. 15 og 16 Ukeinnlevering 8:
15.10, 15.14, 16.4, 16.8
P 3. april Kap. 9-16 Obligatorisk innlevering 2
9 6. april Kap. 17 og 18 Ukeinnlevering 9:
17.12, 17.16 (a)-(c), 18.10, 18.12
10 13. april Kap. 19 og 20 Ukeinnlevering 10:
19.6, 19.10, 20.2, 20.10
11 20. april Kap. 21 og 22 Ukeinnlevering 11:
21.4, 21.10, 22.8 (a) og 22.10 (a)-(c)
12 27. april Kap. 23 og 24 Ukeinnlevering 12:
23.6, 23.12, 24.6 (a)-(c)
P 4. mai Kap. 17-24 Obligatorisk innlevering 3

Det vil være ukentlige innleveringer som dekker de to kapitlene som undervises den aktuelle uken. På nettkurset ligger oppgavene ute, sammen med noen hint, samt en LaTeX-mal for hver av oppgavene. De kan leveres gjennom Devilry. Dere vil kunne få verdifull tilbakemelding på disse, så det anbefales på det sterkeste at dere gjør disse!

Det vil også være tre obligatoriske oppgaver, som også skal leveres gjennom Devilry. Hver av de obligatoriske oppgavene dekker fire uker av pensum (altså åtte kapitler). Uker der det er en obligatorisk oppgave vil det ikke undervises noe nytt stoff.

Felles for alle innleveringsoppgavene er at det ikke er meningen at dere skal bruke mye tid på dem. Dersom dere er à jour med nettkurset, samt deltar i gruppetimer og på fellestimer, vil det gå lekende lett!

Publisert 19. jan. 2018 16:47 - Sist endret 6. mai 2019 18:45