Pensum/læringskrav

Pensumbok:

Roger Antonsen: Logiske metoder: kunsten å tenke abstrakt og matematisk, Universitetsforlaget, 2014.

Her vil du finne oppgavene til de frivillige ukentlige innleveringene i kurset. (Merk at det er obligatoriske innleveringer i tillegg.)

Boken i Akademikas nettbutikk

Se http://logiskemetoder.no for en liste over kjente feil og mangler. Hvis du finner feil, ta kontakt på logiskemetoder@universitetsforlaget.no.

I tillegg anbefales

Roger Antonsen: Studiebok til Logiske metoder, Universitetsforlaget 2017.

Boken i Akademikas nettbutikk

Her vil du blant annet finne løsningsforslag til alle oddetalls-oppgavene i læreboken, tilleggsoppgaver med løsningsforslag, nyttige tips og triks og utdypende forklaringer til områder av pensum som av erfaring er utfordrende.

Publisert 10. jan. 2018 17:27 - Sist endret 11. jan. 2018 14:10