Sensuren er klar

Sensuren klar. Vi vurderte totalt 278 kandidater og karakterfordelingen ble slik:

A B C D E F
27 (10%) 51 (19%) 104 (39%) 53 (20%) 34 (13%) 9 (3%)

Gratulerer, og takk for et fint semester!

Publisert 9. juni 2019 20:54 - Sist endret 9. juni 2019 20:54