Velkommen til IN1150 for våren 2019

Velkommen til IN1150 – Logiske metoder ved Institutt for informatikk, for våren 2019! Her følger litt praktisk og nyttig informasjon om kurset du møter dette semesteret.

Semestersiden

Alle viktige beskjeder og blir lagt ut på denne siden, så sjekk den regelmessig. Dette er den eneste siden du trenger å sjekke for å være oppdatert om hva som skjer i kurset. Mer informasjon, om innleveringsoppgaver og gruppeundervisning, kommer snart.

Pensum

Pensum i kurset er læreboken «Logiske metoder: kunsten å tenke abstrakt og matematisk» (Universitetsforlaget, 2014). I tillegg anbefales «Studiebok til Logiske metoder» (Universitetsforlaget, 2017). Se pensumsiden for mer informasjon.

Timeplan og progresjon

Timeplanen for IN1150 er nå oppdatert. Kurset er lagt opp med selvstudium i begynnelsen. Det å ta IN1150 krever mye selvdisiplin og kontinuerlig arbeid, og derfor bør du allerede nå begynne å lese boken og se på de tilhørende forelesningene i nettkurset. Første ordinære fellestime er fredag 1. februar. Etter dette møtes vi hver tirsdag kl. 12.15–14.00 og hver fredag kl. 12.15–14.00. Hver uke er satt av til to kapitler. På tirsdager blir det en gjennomgang av det viktigste i kapitlene, og på fredager blir det oppgaveregning. Alle fellestimene forutsetter at du har lest pensum og kommer forberedt. All erfaring i dette kurset tilsier at kurset blir mer utfordrende fra og med kapittel 9, og det er derfor viktig å henge med helt fra begynnelsen av. Begynn nå!

Nettkurset

Vi har i løpet av mange år filmet forelesningene, og det beste av dette har nå funnet sin vei til vårt nettkurs, en nettside hvor du kan studere alle kapitlene gjennom korte videoforelesninger og oppgaver. Hvis du finner feil eller har forslag til forbedringer, send en e-post til rantonse@ifi.uio.no. Nettkurset finner du her: https://logiskemetoder.no/nettkurs

Kommunikasjon: Slack

Slack er et frivillig supplement for at man skal kunne kommunisere med kursansvarlige og andre studenter. Dette er en praktisk digital møteplass hvor man kan snakke med hverandre i ulike kanaler og grupper, og hvor man kan stille faglige og praktiske spørsmål. Vi vil bruke Slack hovedsakelig som et diskusjonsforum til spørsmål og svar mellom studenter og kursansvarlige. Deltakelse er frivillig, og man kan være anonym dersom man ønsker det. Vi er flere som er klare til å hjelpe, og vi skal prøve å svare rimelig raskt. Vi ønsker også gjerne at du som medstudent er med på å svare på spørsmål og delta i de faglige diskusjonene. Det lærer man mye av. For å komme i gang med Slack kan du registrere deg her med din UiO-e-postadresse: https://in1150v19.slack.com/ (Hvis du ønsker å registrere deg med en annen e-postadresse, send en e-post til rantonse@ifi.uio.no.)

Kommunikasjon: E-post

Hvis du har faglige spørsmål, kan du ta kontakt med foreleser eller gruppelærer via e-post, men det er muligens enklere og raskere å få svar via Slack. For administrative spørsmål er det studieinfo@ifi.uio.no som gjelder.

Publisert 3. jan. 2019 21:05 - Sist endret 21. jan. 2019 17:01