Bongard-problemer

Et Bongard-problem er en type oppgave funnet opp av den russiske informatikeren Mikhail Moiseevich Bongard (1924–1971), sannsynligvis på midten av 60-tallet. De ble publisert en bok om mønstergjengjenning. Et Bongard-problem består av to mengder, la oss si A og B, med nokså enkle diagrammer eller elementer. Alle elementene i mengden A har noe til felles, men som mangler i alle elementene i B. Oppgaven går ut på å finne, og formulere, på en overbevisende måte, hva det er de har til felles. Slike problemer med popularisert i boken Gödel, Escher, Bach (1979) av Douglas Hofstadter. La oss forsøke!

Publisert 18. feb. 2019 14:07 - Sist endret 19. feb. 2019 14:21