Eksamen: Tid og sted

Vi klarer ikke å hente ut data om tid og sted for eksamen fra FS (Felles studentsystem).

Hvis du er student på emnet, kan du logge inn i Studentweb for å se tid og sted for eksamen.

URL: https://uiows.uio.no/uiows/org/v1/studies/course/%cid/semester/%sem%term/exam?lang=%lang

Error message: Missing context values for course or semester