Takk for følget, og lykke til med hjemmeeksamen!

Først og fremst, tusen takk for følget dette semesteret. Det ble veldig annerledes enn vi forventet ved semesterstart, men jeg både håper og tror at dere har lært masse i løpet av denne våren!

Hjemmeeksamen begynner i morgen, fredag 22. mai kl. 14.30, og jeg vil med dette bare ønske dere lykke til og komme med noen praktiske opplysninger, tips og påminnelser:

Gjennomføring og eventuelle spørsmål underveis

 • Det er viktig at dere tar en tur innom siden «Avsluttende eksamen på MN-fakultetet våren 2020» (https://www.mn.uio.no/om/hms/koronavirus/eksamen-2020.html). Viktig praktisk informasjon om gjennomføringen av hjemmeeksamen finnes der.

 • Alle spørsmål underveis knyttet til eksamen, uansett om det er faglig eller teknisk, skal gå via et skjema som er tilgjengelig fra siden «Brukerstøtte under eksamen» (https://www.mn.uio.no/om/hms/koronavirus/brukerstotte-eksamen-v20.html). Dette er noe som er bestemt av fakultetet og instituttet, og det betyr at vi som underviser ikke kan svare direkte på spørsmål underveis.

 • Unntaket er at jeg kommer til å være tilgjengelig for spørsmål via Zoom mandag 25. mai kl. 14.30–15.00. Det blir ikke gjort opptak, men jeg legger ut alle relevante spørsmål og svar på kurssidene rett etterpå. Zoom-lenken er sendt på e-post til alle.

Tips, triks og oppfordringer

 • Eventuelle oppdateringer knyttet til hjemmeeksamen vil legges ut på kurssidene, så sjekk innom der en gang i blant. Dersom det er viktig informasjon, vil dette også sendes på e-post.

 • Forsideteksten vil være identisk med den fra prøveeksamen, og den kan du lese allerede nå. Det er viktig at du leser denne nøye. Ikke bare inneholder den en lenke til en LaTeX-mal (som du kan bruke dersom du ønsker), men også noen tips og forslag til besvarelsen.

 • Ved eksamensstart laster jeg opp eksamen som en PDF og legger den på kurssidene. Den kommer til å ligge på samme sted som prøveeksamen og de tidligere eksamenene i kurset: https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/IN1150/v20/tidligere-eksamener/

 • Vi oppfordrer alle på det sterkeste til å svare på Fagutvalgets kursevaluering når den er klar. Dette er veldig viktig for at vi som underviser kan få tilbakemelding på hvordan vi kan gjøre ting bedre. 👍🏻

Om dette med bestått og ikke bestått

Hjemmeeksamen består av fem hovedoppgaver, hvor hver av hovedoppgavene må være bestått for å få bestått. Når det gjelder hva «bestått» betyr, er dette i stor grad en kvalitativ vurdering, og vi følger, som resten av fakultetet og instituttet, «Vurderingsbeskrivelse for bestått/ikke bestått i realfag» (https://www.uio.no/studier/eksamen/karakterer/fagspesifikk-karakterbeskrivelse/mn-bestatt-ikke-bestatt.html).

Det legges for eksempel stor vekt på for eksempel at «[b]ruken av fagterminologi er tilfredsstillende og besvarelsen/presentasjonen er klar og presis» og at kandidaten viser «god faglig vurderingsevne og selvstendighet». Et viktig punkt er også at «[m]anglende eller utilfredsstillende besvarelse av enkelte oppgaver kan derfor ikke kompenseres ved svært god besvarelse av andre». Negasjonen, det vil si ikke bestått, beskrives ved «mangelfull kunnskap innen sentrale områder av pensum, eller betydelige kunnskapshull i mer perifere temaer» og at man ikke har «tilstrekkelig faglig kunnskap, metodiske ferdigheter eller generell kompetanse til å kunne anvende det oppnådde læringsutbyttet fra emnet».

Hva betyr dette i praksis? For hver hovedoppgave vil vi gjøre en kvalitativ vurdering av om den er bestått eller ikke. Det er ikke slik at det er en viss kvantifisert andel innenfor hver hovedoppgave, for eksempel 30%, 60% eller 90%, som må bestås for å bestå eksamen. Det er svært vanskelig å kvantifisere over dette på en god måte, og det forsøker vi heller ikke på. Når det gjelder strykprosent og vanskelighetsgrad, justerer vi også alltid sensuren i tråd med retningslinjene for vurdering når vi sensurerer. Hvis eksamen ett semester viser seg å være vanskeligere enn vi hadde trodd, settes kravet ned, og vice versa.

Noen kommentarer om hjemmeeksamen

Jeg har fått noen tilbakemeldinger om prøveeksamen, og jeg vil gjerne komme med noen oppklarende, og forhåpentligvis beroligende, kommentarer. 🙂 Vi har jobbet hardt for at hjemmeeksamen skal være god, gøy og rettferdig, og vi har lagt stor vekt på følgende faktorer:

 • At oppgavene på en dekkende måte tester om man har oppnådd læringsmålene (https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/IN1150/) i kurset.
 • At arbeidsmengden svarer til to arbeidsdager, hvor man har syv dager på å levere. (Dette gjør at eksamen er større enn tidligere.)
 • At man ikke på en enkel måte bare kan slå opp et korrekt svar. (Dette gjør at eksamen er annerledes enn tidligere.)
 • At oppgavene på en god og rettferdig måte gjør oss i stand til å vurdere hvorvidt en kandidat skal få bestått eller ikke bestått. (Dette gjør også at eksamen er annerledes enn tidligere.)

Dette gjør muligens at eksamen kan virke vanskeligere enn tidligere, men tenk over at vi nå har en hjemmeeksamen beregnet til to arbeidsdager, hvor alle hjelpemidler er tillatt. Da får eksamen en annen karakter enn tidligere. Vi kan for eksempel ikke stille den typen spørsmål som er helt naturlig på en firetimers eksamen uten hjelpemidler, for eksempel slike som tester helt grunnleggende begreper og definisjoner.

På samme måte som det er aspekter ved læringsmålene som det er vanskeligere å teste på en firetimers eksamen uten hjelpemidler, er det andre aspekter ved læringsmålene som det er enklere å teste nå. Dette er særlig det som har å gjøre med å «gjennomføre, forstå og formalisere matematiske resonnementer», «definere, anvende og regne på grunnleggende matematiske strukturer» og «definere mengder […] og bevise påstander om disse». Det er derfor et større fokus på dette enn ved de tidligere eksamenene, som i de siste årene har begynt med 70 sann/usann-oppgaver.

Når du først leser hjemmeeksamen, kan du derfor muligens bli litt overveldet av at det er mye å lese og at det ikke er åpenbart, eller enkelt å bare «se», hva svarene på spørsmålene er. Da er det viktig å ta det med ro og systematisk arbeide seg gjennom stoffet. Det er ikke meningen at noen av spørsmålene skal kunne besvares umiddelbart, som på en firetimers eksamen uten hjelpemidler, og de fleste oppgavene vil kreve litt innsats før du kommer frem til svaret. Men, det er ingen av oppgavene som krever noe utover læringsmålene eller det som vi nå har brukt et helt semester til å øve på. Dersom du står fast, ikke gi opp; gjør ditt beste og forsøk å svare på alt.

Eksamen er laget for at du skal få muligheten til å vise hva du har lært i løpet av kurset, at den skal gjøre det mulig for oss å sensurere på en rettferdig måte, og ikke minst at den skal være både givende og lærerik å bruke to arbeidsdager på.

Og med det vil jeg—og alle vi som har undervist og jobbet med IN1150 denne våren—takke for følget og ønske dere alle lykke til på eksamen og med videre studier!

PS. Det vert ikkje laga nynorsk oppgåvesett. Grunna omfattande oppgåvetekst vert det ikkje laga nynorsk oppgåvesett hausten 2017, jfr unntak i § 3b i Forskrift om målform i eksamensoppgaver.

Publisert 21. mai 2020 15:55 - Sist endret 21. mai 2020 15:55