Velkommen til IN1150 for våren 2020

Velkommen til IN1150 – Logiske metoder ved Institutt for informatikk, for våren 2020! Her følger litt praktisk og nyttig informasjon om kurset du møter dette semesteret.

Semestersiden

Alle viktige beskjeder og blir lagt ut på denne siden, så sjekk den regelmessig. Dette er den eneste siden du trenger å sjekke for å være oppdatert om hva som skjer i kurset. Mer informasjon, om innleveringsoppgaver og gruppeundervisning, kommer snart.

Pensum

Pensum i kurset er læreboken «Logiske metoder: kunsten å tenke abstrakt og matematisk» (Universitetsforlaget, 2014). I tillegg anbefales «Studiebok til Logiske metoder» (Universitetsforlaget, 2017). Se pensumsiden for mer informasjon.

Timeplan og progresjon

Timeplanen for IN1150 er nå oppdatert. Det å ta IN1150 krever mye selvdisiplin og kontinuerlig arbeid, og derfor bør du allerede nå begynne å lese boken og se på de tilhørende forelesningene i nettkurset. Første ordinære fellestime er onsdag 22. januar. Etter dette møtes vi hver onsdag kl. 14.15–16.00 og hver fredag kl. 10.15–12.00. Hver uke er satt av til to kapitler. På onsdager blir det en gjennomgang av det viktigste i kapitlene, og på fredager blir det oppgaveregning. Alle fellestimene forutsetter at du har lest pensum og kommer forberedt. All erfaring i dette kurset tilsier at kurset blir mer utfordrende fra og med kapittel 9, og det er derfor viktig å henge med helt fra begynnelsen av. Begynn nå!

Nettkurset

Vi har i løpet av mange år filmet forelesningene, og det beste av dette har nå funnet sin vei til vårt nettkurs, en nettside hvor du kan studere alle kapitlene gjennom korte videoforelesninger og oppgaver. Hvis du finner feil eller har forslag til forbedringer, send en e-post til rantonse@ifi.uio.no. Nettkurset finner du her: https://logiskemetoder.no/nettkurs

Kommunikasjon: E-post

Hvis du har faglige spørsmål, kan du ta kontakt med foreleser eller gruppelærere via e-post, men det er muligens enklere og raskere å få svar via et diskusjonsforum (informasjon om dette kommer senere). For administrative spørsmål er det studieinfo@ifi.uio.no som gjelder.

Velkommen til IN1150 – Logiske metoder!

Publisert 8. jan. 2020 11:23 - Sist endret 8. jan. 2020 11:23