Semesterside for IN1900 - Høst 2018

Beklageligvis var det en del feil i dagens eksamensoppgave. I prinsippet har det liten betydning at det blir funnet feil, siden vi tar hensyn til det ved sensuren, men det gir selvfølgelig ekstra stress og usikkerhet, og er derfor uheldig. Følgende feil har blitt oppdaget:

- På oppgave 16 står det i oppgaveteksten at k! er fakultet av n, som selvfølgelig skulle vært fakultet av k. Denne skapte vel ikke så mye forvirring. 

- På oppgave 21 var vedlegget feil. Her skulle ForwardEuler være en komplett klasse, så man bare trengte å implementere advance-funksjonen i RK2. 

- På oppgave 23 var det rot med I0 vs E0. Oppgaven gir mening slik den står også, men er forvirrende og åpner for ulike tolkninger. Initialbetingelsen var ment å være E0, ikke I0. I sensuren kommer vi til å godta ulike tolkninger her. 

- I tillegg var nummereringen av oppgavene blitt feil da eksamen ble klargjort og lagt ut. Opprinnelig var nummereringen på formen 1.1,...

28. nov. 2018 17:59

Løsningsforslag på prøve-eksamen er nå lagt ut her. Løsningen er lagt ut som en kjørbar Python-fil, med svar på flervalgs- og tekstoppgaver lagt inn som kommentarer. Enkelte linjer er også endret litt i forhold til svaret på oppgaven for å få koden til å kjøre som en fil. Dette er kommentert de stedene det gjelder. Koden trenger å ha ODESolver.py i samme katalog for å kjøre.

Prøve-eksamen skal nå også være tilgjengelig i Inspera, så man har mulighet til å teste hvordan kode-editoren der virker. 

Podcast fra gjennomgangen av prøveeksamen finner du her.

23. nov. 2018 10:07

Det blir orakel om eksamen i IN1900 i dag, fredag 23/11, kl 14-18, i datastuene Limbo og Chill i Ole Johan Dahls hus. Gruppelærere er til stede og svarer på alle eksamensrelevante spørsmål.

23. nov. 2018 07:07