Podcast og foiler fra IN1900 undervisningen i Sophus Lies auditorium

Angående foiler

Komplett sett med foiler til alle kapitlene i læreboka finnes her. Hvert kapittel finnes i mange ulike formater, egnet for printing, lesing på nett etc. De foilene vi bruker i forelesningene er stort sett basert på disse, men er mindre omfattende og det er gjort enkelte endringer. Foiler for hver uke ligger i oversikten under, i pdf-format.

Uke 34, kursintro + kap. 1

Foiler (1)

Om kurset

Podcast 21. august del 2, intro + hello world

MP4 with Smart Player (480p) MP4 with Smart Player (1080p) MP3 (Audio Only)

Podcast 23. august del 2, kapittel 1 + oppg 1.3

MP4 with Smart Player (480p) MP4 with Smart Player (1080p) MP3 (Audio Only)

Uke 38, kap. 5

Podcast 18. september del 2, oppg 4.6 + arrays og plotting

MP4 with Smart Player (480p) MP4 with Smart Player (1080p) MP3 (Audio Only)

Podcast 20. september del 1, oppg 5.7, 5.9, 5.10, 5.11

MP4 with Smart Player (480p) MP4 with Smart Player (1080p) MP3 (Audio Only)

Podcast 20. september del 2, oppg 5.13, mer om numpy/plotting

MP4 with Smart Player (480p) MP4 with Smart Player (1080p) MP3 (Audio Only)

Uke 39, kap. 5 + App. A

Podcast 25. september del 1, oppg 5.29, animasjoner

MP4 with Smart Player (480p) MP4 with Smart Player (1080p) MP3 (Audio Only)

Podcast 25. september del 2, oppg 5.39, intro differenslikninger

MP4 with Smart Player (480p) MP4 with Smart Player (1080p) MP3 (Audio Only)

Podcast 27. september del 2, oppg A.4, differenslikninger

MP4 with Smart Player (480p) MP4 with Smart Player (1080p) MP3 (Audio Only)

Uke 45, appendiks E, prosjekt

Podcast 6 november del 1; oppg E.21, E.22 ODE-systemer

MP4 with Smart Player (480p) MP4 with Smart Player (1080p) MP3 (Audio Only)

Podcast for del 2 mangler

Jeg glemte å sette på opptaket, så det finnes ikke opptak fra andre time i dag. Foilene som ble gjennomgått var 1-24 her Den viktigste å ta med fra denne gjennomgangen er en forståelse av SIR-modellen, formulert både som en differens-likninger (slide 12, likning (4)-(6)), og som ODE-system (slide 16 og 17). Det er viktig å forstå resonnementet bak de ulike leddene i likningene, og hvordan modellen kan utvides med nye kategorier og nye ledd, som i SIZR-modellen på slide 24. Alle utvidelser bygger på de samme prinsippene, så hvis man har god forståelse av de enkleste modellene blir prosjektet mye enklere å løse.

Uke 46, prosjektgjennomgang på tirsdag

Ingen foiler.

Podcast 13 november del 2; E.41, generelt om prosjekt

MP4 with Smart Player (480p) MP4 with Smart Player (1080p) MP3 (Audio Only)

Prøveeksamen, gjennomgang

Podcast 22 november

MP4 sith Smart Player (480p)

 

Av Joakim Sundnes
Publisert 15. nov. 2018 12:20 - Sist endret 26. nov. 2018 01:08