Installering av programvare i IN1900

Installering av programvare (egen PC)

Programvaren som trengs for å gjennomføre IN1900 består av Python 3, helst versjon 3.6 eller 3.7, men andre kan også benyttes. Det er også mulig å bruke 2.7, som er versjonen læreboka bruker, men vi anbefaler Python 3. I tillegg trengs et par tilleggspakker for grafikk og matematiske beregninger. All nødvendig programvare er installert på Linux-maskinene som står på terminalstuene, og man kan logge seg på disse maskinene hjemmefra. Windows-maskiner på terminalstuer skal også ha Python installert, men noen av disse mangler de pakkene vi bruker senere i kurset.

Mange vil ønske å ha nødvendig programvare på egen laptop. Det er flere ulike teknologier å velge mellom. Hvis du bruker MacOS eller Windows, og ønsker en enklest mulig jobb med installeringen, anbefaler vi å installere Python med Anaconda. Se lenger ned på siden for en nærmere beskrivelse av denne løsningen.

Den første uken

Det er svært viktig at du kommer raskt i gang med å skrive og kjøre programmer. Vi anbefaler derfor sterkt at du oppsøker en terminalstue på UiO og går på den første gruppetimen slik at du vet hva du kan gjøre for å gjennomføre de obligatoriske oppgavene. Når du vet hvordan du bruker maskinene på UiO, kan du tenke på å installere alt du trenger på egen laptop.

Våre anbefalinger

For de fleste med MacOS eller Windows er Anaconda Python en veldig god løsning, gjerne i kombinasjon med editoren Atom. MacOS kommer også med Python ferdig installert, men denne versjonen mangler et par av de pakkene vi bruker i IN1900. Den vil fungere fint de første 4-5 ukene, men etter det er det enklest å installere Anaconda. Installasjon av Anaconda er veldig enkel, stort sett "one-click install" på begge plattformer, men bruken er litt forskjellig på Windows og Mac. Her er en litt mer detaljert anbefaling for de ulike plattformene:

Et alternativ til disse løsningene er å installere Linux, enten i en virtuell maskin eller som et eget ("native") operativsystem på maskinen din. På lang sikt kan dette være den beste løsningen for mange, da utvalget av Python-pakker og verktøy er større på Linux enn de andre systemene. For de som er interessert i å installere Linux har vilaget en oversikt over alternativene løsninger. Informasjonen i oversikten er ikke oppdatert på en stund, og noe er nok feil, men de fleste av verktøyene og metodene som beskrives er fortsatt aktuelle.

Av Joakim Sundnes
Publisert 15. aug. 2019 11:20 - Sist endret 15. aug. 2019 13:50