Beskjeder

Publisert 26. okt. 2020 08:11

Det avsluttende prosjektet er lagt ut i undervisningsplanen. Alle høstens oppgaver er dermed lagt ut, og det skal totalt være 80 poeng tilgjengelig. Tema for prosjektet er bruk av objekt-orientert programmering og ordinære differensiallikninger til å modellere spredning av smittsomme sykdommer. Temaene vil bli gjennomgått i forelesningene de kommende tre ukene. Send gjerne mail hvis dere finner skrivefeil eller unøyaktigheter i prosjektet. 

Publisert 23. okt. 2020 12:31

Vi må desverre avlyse digital gruppe fredag 23.oktober 14:15 - 16:00 er avlyst.

 

- Jon

Publisert 20. okt. 2020 10:20

Det var en litt uklar formulering i Oppgave 8.1, så det er lagt ut en ny versjon av oppgaveheftet nå. Oppgave 8.4 er også oppdatert til å referere til riktig klassenavn fra boka. Pass på at du bruker nyeste versjon av heftet, med dato 20 oktober på forsiden.

Merk også at det er noen små bugs i klassen BankAccountP i boka. Disse er lette å fikse hvis man vet om dem, og det finnes også en rettet versjon her

 

Publisert 15. okt. 2020 12:02

Etter tilbakemelding fra IN1900-studenter, noe vi setter stor pris på og bruker til vår utvikling, har vi utvidet tilbudet på digitale grupper. Siden dette ikke gjelder fysisk oppmøte så er alle og enhver velkomne til å bli med i den digitale timen de ønsker. Merk at de fysiske gruppetimene er akkurat som før, ingen forandring der. Husk at dere må være logget inn med UiO-bruker i Zoom for å få tilgang til de digitale gruppetimene.

 

Topic: IN1900 gruppe 10 Maec - fre. 10:15 - 12:00
https://uio.zoom.us/j/61949470647

Topic: IN1900 gruppe 11 ELITE - tor. 12:15 - 14:00
https://uio.zoom.us/j/64021983596

Topic: IN1900 gruppe 3 FA - man. 12:15 - 14:00
https://uio.zoom.us/j/66222434118

Publisert 13. okt. 2020 15:41

Forrige uke fikk alle en epost fra UiO om at alle det ikke blir flere eksamener i Silurveien i høst. Denne avgjørelsen ble tatt av fakultetet for under en uke siden, så vi har ennå ikke avklart alle detaljer om hvordan avsluttende eksamen skal arrangeres. Den foreløpige planen er at det blir en 4 timers hjemmeeksamen på samme tidspunkt som eksamen opprinnelig var satt opp. Vi planlegger å beholde vanlig karakterskala (A-F), altså ikke bytte til Bestått/Ikke bestått som ble gjort for en del emner i vårsemesteret. Mer informasjon blir lagt ut her på siden så snart ting er avklart. 

Publisert 9. okt. 2020 10:06

Resultatene fra midtveiseksamen for IN1900 og IN-KJM1900 er lagt ut her. For MAT-IN1105 kommer ikke resultatene før mandag.

Publisert 7. okt. 2020 19:09

Dagens eksamen, med og uten riktige svaralternativer, kan dere nå finne under tidligere eksamensoppgaver, både for IN1900, MAT-IN1105, og IN-KJM1900.

Publisert 6. okt. 2020 14:14

På grunn av gjeldende smittevernsregler kommer ikke faglærere til å være til stede i eksamenslokalet under midtveiseksamen i morgen. Hvis dere har spørsmål under eksamen er det mulig å ta kontakt med eksamensvaktene, som vil kunne kontakte faglærerne. Det er imidlertid veldig få spørsmål vi vil svare på under eksamen, så det beste er vanligvis å tolke oppgaven og svare så godt man kan på egenhånd. Hvis man mistenker feil i oppgavesettet kan man også sende mail til faglærer etter eksamen. Hvis det viser seg å faktisk være en feil vil det bli tatt hensyn til i sensuren. Det har sjelden vi finner feil i oppgavesettene. 

Publisert 5. okt. 2020 10:33

Før du møter opp på midtveiseksamen i Silurveien på onsdag må du lese nøye igjennom smitteverntiltakene du finner her: https://www.uio.no/studier/eksamen/silurveien/korona-eksamen-h20.html

Publisert 5. okt. 2020 06:51

Minner om at onsdagens eksamen er på ulike tidspunkt for de tre kursene IN1900, IN-KJM1900 og MAT-IN1105. IN1900 har eksamen kl 09.00, mens IN-KJM1900 og MAT-IN1105 har eksamen kl 15.00. For sikkerhets skyld er det også lurt å sjekke informasjonen om eksamenstidspunkt i studentweb.

Publisert 3. okt. 2020 13:08

Snublegruppa mandag den 5. oktober er avlyst grunnet midtveisuke.

 

Jon

Publisert 2. okt. 2020 09:41

Vi avholder en digital orakeltime tirsdag 6. oktober 12:15 - 16:00. I denne timen kan dere jobbe med tidligere midtveiseksamener, og tre gruppelærere stiller opp som 'orakler' og besvarer alle deres spørsmål om tidligere midtveiseksamensett.

IN1900, IN-KJM1900, MAT-IN1105: alle er velkomne!

Dere må være logget inn med deres UiO-bruker i Zoom for å få tilgang til møtet, se instrukser her: https://www.uio.no/tjenester/it/telefoni-sanntid/videokonf/zoom/hjelp/installer.html

Invitasjon til timen her:

Jon Kristian Dahl is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: IN1900 - Orakeltime før midtveis
Time: Oct 6, 2020 12:00 PM Oslo

Join Zoom Meeting
https://uio.zoom.us/j/63418926471?pwd=d2VEV2JTeldWb2RBek1EMzlZREZmQT09

Meeting ID: 634 1892 6471
Passcode: 336716

 

Vel møtt, hilsen Jon.

Publisert 28. sep. 2020 13:15

Prøve-eksamen som ligger ute nå vil ikke bli gjennomgått i forelesning. Løsning på oppgavesettet er allerede lagt ut (midtveis-eksamen fra 2019), og på en ren flervalgsprøve er nok dette tilstrekkelig for de fleste. Send gjerne mail (til sundnes@ifi.uio.no) hvis noen av løsningene på oppgavene er vanskelig å forstå. Da kan vi legge ut en mer detaljert forklaring her på emnesiden for de oppgavene som eventuelt trenger det. 

Publisert 28. sep. 2020 10:17

Informasjon om midtveis-eksamen ligger her og skal også finnes i studentweb. Midtveis-eksamen blir avholdt som en ordinær digital eksamen i UiO sine lokaler i Silurveien. Lokalene er tilpasset til gjeldende smittevernsregler, med større avstand enn vanlig og færre studenter i hvert rom. På grunn av dette har IN1900 eksamen kl 09.00, mens MAT-IN1105 og IN-KJM1900 har eksamen kl 15.00. Eksamen skjer i Inspera, på maskiner som står i lokalet og bare brukes til eksamen. Man bruker ikke sin egen maskin på eksamen. Eksamenstiden er normert til 4 timer, men det er en ren flervalgsprøve og de fleste bruker mye kortere tid. 

Publisert 25. sep. 2020 10:12

Alle skal nå ha fått tilgang til en prøveeksamen i Inspera. Prøven som er lagt ut er midtveis-eksamen fra i fjor, som også ligger ute på emnesidene, så hensikten med prøveeksamen er mest å bli kjent med Inspera. Send mail til en av IN1900-foreleserne hvis du ikke har fått tilgang til prøven eller hvis du har andre spørsmål om prøve-eksamen. 

Publisert 23. sep. 2020 13:48

Pensum-siden er oppdatert med litt mer detaljert informasjon om pensum til midtveis-eksamen. Alle oppgaver som har vært obligatoriske innleveringsoppgaver eller har vært gjennomgått i plenum er pensum. Den oppgitte listen over oppgaver er spesielt sentrale for eksamen. 

Publisert 21. sep. 2020 01:21

Forelesningen 21. september er spilt inn på forhånd fordi foreleser (Ole Christian) var forhindret fra å være tilstede på tidspunktet for undervisningen. Slides og video ligger tilgjengelig under "Foiler og opptak fra undervisningen".

Publisert 17. sep. 2020 08:31

I denne ukens forelesninger prioriterte vi å løse oppgaver i plenum, og ikke alle tema fra foilene ble gjennomgått i detalj. Det anbefales å lese gjennom foilene på egenhånd, i kombinasjon med kapittel 6 i læreboka, som repetisjon og for å sikre at man har fått med seg alt. Det er lagt ut noen flere kommentarer om ukens undervisning her.

Publisert 10. sep. 2020 07:22

Kode fra forelesning 9/9 er lagt ut her, for oppgavene 4.1, 4.2 og 4.3, og i tillegg eksemplene read_rainfall.py, user_formula.py, input_adder.py og datafilene Fdeg1.txt og rainfall.txt. 

Oppgavene 4.4 stod på planen for denne uken men flyttes til mandag 14/9. Siste del av kapittel 5, om å lage egne moduler, blir selvstudium. 

Publisert 9. sep. 2020 06:44

Noen av oppgavene i oppgaveheftet refererer til datafiler som skal leses (f.eks. oppgave 5.7 og 5.10). Disse filene kan lastes ned fra emnesidene, fra samme sted som kildekoden fra forelesningene

Send mail hvis noen filer mangler.

Publisert 8. sep. 2020 21:44

Under overskriften "Om undervisning" finner du en lenke til korte videoforklaringer på sentrale begreper i kurset. Listen over videoer vil bli utvidet etterhvert.

Publisert 8. sep. 2020 08:31

Minner om at padlet for IN1900 finnes tilgjengelig her:

https://uio.padlet.org/jonkd/in1900

Det ligger også en lenke fra semestersiden. Det anbefales å poste spørsmål her, for eksempel hvis du lurer på noe om ukens innleveringsoppgaver. Du får normalt mye raskere svar på padlet enn ved å sende mail til foreleser eller gruppelærer. 

Publisert 8. sep. 2020 08:26

Kildekode fra forelesning 7 sept er lagt ut på vanlig sted:

  • Oppgavene 2.19, 2.20, 2.21 og 3.7 fra boka til Langtangen
  • Eksemplene assert_example.py, altitude.py og altitude_cml.py, som ble gjennomgått på forelesning.
Publisert 29. aug. 2020 11:13

På mandager arrangerer vi et ekstra undervisningstilbud som vi kaller for snublegruppa. I snublegruppa gjennomgår vi forrige ukes tema, og etterspurte tema fra studentene, i detalj for de som ønsker en ekstra gjennomgang. Snublegruppa er ikke en time for å løse obligatoriske oppgaver slik som de vanlige timene er, men heller en felles gjennomgang av forskjellige tema og oppgaver.

I utgangspunktet er alle velkomne til snublegruppa på mandager 08:15 - 10:00 i Assembler i OJD (IN1900, IN-KJM1900 og MAT-IN1105), men på grunn av plassbegrensning og sikkerhetsrestriksjoner grunnet koronapandemien kan vi ikke ta imot flere studenter enn kapasiteten til Assembler, som er på rundt 20. Til første snublegruppe er det førstemann til mølla, og hvis pågangen er stor skal vi utarbeide et tilbud som dekker alle for fremtidige snublegrupper.

Vel møtt! Hilsen Jon.

Publisert 27. aug. 2020 12:22

Det holdes en digital gruppe via Zoom med ID 631 6794 7833 hver fredag 14:15 - 16:00. Alle er velkomne til denne gruppa.

 

- Jon