enkeltuker

Sist endret 17. aug. 2020 08:18 av Joakim Sundnes
Målet for uke 34 er å gi en oversikt over kurset, og en første introduksjon til programmering generelt, og programmering i Python spesielt. Forelesningene er basert på kapittel 1 og 2 i læreboka. Vi introduserer verktøyene vi bruker i programmeringen; editor for å redigere filer og terminalvinduet for å navigere mellom filer og kataloger. For mange er dette helt nytt, men dere får god trening i løpet av kurset. Det gjennomgås små Python-programmer med variabler, enkle matematiske formler og utskrift til skjerm.
Sist endret 8. sep. 2020 15:30 av Joakim Sundnes
Tema denne uken er kapittel 2 i læreboka som omhandler to grunnleggende begreper i programmering: løkker (eng: loops) og lister.
Sist endret 14. aug. 2020 11:22 av Ole Christian Lingjærde
Tema denne uken er kapittel 3 i læreboka. Kapittelet introduserer to nye og fundamentale konsepter i programmering: funksjoner og forgreninger. Begge deler kommer til å bli brukt i oppgaver hver eneste uke gjennom høsten.
Sist endret 11. sep. 2020 08:36 av Joakim Sundnes
Tema for uke 37 er kapittel 4 i læreboka. Kapittelet introduserer en rekke nyttige teknikker og verktøy, som vi skal bruke mye gjennom høsten. Hovedpunktene er som følger:
Sist endret 17. sep. 2020 08:24 av Joakim Sundnes
Hovedtema for uke 38 er kapittel 6 i læreboka, om plotting og array-beregninger (vektor-beregninger). Hovedpunktene er som følger:
Sist endret 20. sep. 2020 10:08 av Ole Christian Lingjærde
Denne uken skal vi kort repetere de viktigste fortsetter vi med plotting, og lærer hvordan vi lager animasjoner ved hjelp av matplotlib. I tillegg introduserer vi differenslikninger, fra Kapittel 1 i kompendiet. Temaet er noe mer matematisk enn de kapitlene vi har gått gjennom til nå, og handler i hovesak om å programmere tallfølger ved hjelp av for-løkker.
Sist endret 11. sep. 2020 08:44 av Joakim Sundnes
Tema i uke 40 er kapittel 6; dictionaries og strenger.
Sist endret 23. sep. 2020 14:37 av Joakim Sundnes
I uke 42 begynner vi på kapittel 8 om klasser.
Sist endret 23. sep. 2020 14:44 av Joakim Sundnes
I uke 43 avslutter vi kapittelet om klasser, og tar ett skritt videre ved å introdusere arv og objektorientert programmering (OOP).
Sist endret 24. sep. 2020 08:11 av Joakim Sundnes
I uke 44 introduserer vi numeriske metoder for ODE-er, og hvordan disse kan programmeres. Vi starter med enkle likninger og enkle metoder som forlengs Euler, og går deretter videre med systemer av ODE-er og mer avanserte metoder, som Runge-Kutta. Til slutt ser vi på hvordan ODE-løsere kan programmeres som et klassehierarki. Dette er en praktisk implementasjon siden mye av koden er felles for ulike løsere.
Sist endret 9. okt. 2020 14:46 av Joakim Sundnes
I uke 45 avslutter vi temaet om ODE-løsere. Vi går litt videre med systemer av ODEer, og ser på hvordan ODE-løserne kan programmeres for å  håndtere disse. Med riktig bruk av NumPy er det veldig små endringer som skal til for å lage en generell løser for både skalare ODEer og systemer.