Eksamensoppgaver INF1100/IN1900 2007-2019

NB: Alle slutteksamener 2007-2012 har innslag av det som da var det avsluttende prosjektet, bestående av oppgavene E.51 (oscillator_v1.py, side 826), E.52 (wavelength.py, side 826), E.53 (oscillator.py, side 827), E.54 (functions.py, side 831), og E.55 (oscillator_test.py, side 831). Spesielt den første oppgaven har vært relevant på eksamen. Fra 2013-2019 har det avsluttende prosjektet handlet om løsning av ODEer og modellering av smittsomme sykdommer, og dette har vært veldig relevant for eksamen.

(NB: Det var ingen midtveiseksamen høsten 2009.)