Korte videoforklaringer på sentrale begreper i IN1900

Her finner du korte videoforklaringer på sentrale begreper i kurset. Listen vil bli utvidet etterhvert som vi kommer til nye temaer på forelesningene.

Arrayer

Formatering av utskrift

Løkker

Vektorisering