guides

Mac
Sist endret 13. aug. 2020 12:39 av Joakim Sundnes
Installerer for Anaconda Python lastes ned herfra:
Mac
Sist endret 13. aug. 2020 12:39 av Joakim Sundnes
Du kan åpne iPython på to måter. Den ene er å åpne et terminalvindu, (fra Applications/Utilities eller ved å søke etter terminal med Command-space). og skrive kommandoen ipython i terminalvinduet. Den andre er å åpne Anaconda navigator fra Applications (Programmer):
Sist endret 13. aug. 2020 12:42 av Joakim Sundnes
Spyder er en såkalt IDE (Integrated Developer Environment), som inneholder det du trenger for å skrive og kjøre Python-programmer. Bruk og utseende er litt forskjellig fra det dere vil se på  forelesninger og Linux-maskinene på Universitetet, så vi anbefaler primært å bruke en vanlig editor og terminalvindu, men Spyder er også en bra løsning. Her er en kort innføring i hvordan det brukes.
Sist endret 14. aug. 2020 12:35 av Joakim Sundnes
The classical way to use a computer is through a command-line window, often called a terminal. Using the keyboard, one writes commands that the computer will understand and execute. Since graphical user-interfaces (GUIs) are now the dominating way to use computers, many people have never used or even seen a command-line interface. The terminal has the obvious disadvantage that the user must remember a large number of commands, while in a GUI system the available programs and commands are typically visible as icons or in menus. However, if one gets past the first threshold of memorizing a few commands, the terminal is a very efficient way to use a computer.
Sist endret 21. sep. 2020 13:14 av Joakim Sundnes
Installerer for Anaconda Python lastes ned herfra:
Sist endret 13. aug. 2020 12:39 av Joakim Sundnes
For å velge denne løsningen følger du instruksjonene for Alternativ 1 til og med Steg3, hvor du har skrevet og lagret et lite Python-program. For å klargjøre maskinen og kjøre programmet fra Command Prompt følger du stegene her.