Installering av programvare i IN1900

Installering av programvare (egen PC)

Programvaren som trengs for å gjennomføre IN1900 består av Python 3, helst versjon 3.6 eller 3.7, men andre kan også benyttes. Det er også mulig å bruke 2.7, som er versjonen læreboka bruker, men vi anbefaler Python 3. I tillegg trengs et par tilleggspakker for grafikk og matematiske beregninger. All nødvendig programvare er installert på Linux-maskinene som står på terminalstuene, og man kan logge seg på disse maskinene hjemmefra. Windows-maskiner på terminalstuer skal også ha Python installert, men noen av disse mangler de pakkene vi bruker senere i kurset.

Mange vil ønske å ha nødvendig programvare på egen laptop. Det er flere ulike teknologier å velge mellom. Hvis du bruker MacOS eller Windows, og ønsker en enklest mulig jobb med installeringen, anbefaler vi å installere Python med Anaconda. Se lenger ned på siden for en nærmere beskrivelse av denne løsningen.

Den første uken

Det er svært viktig at du kommer raskt i gang med å skrive og kjøre programmer. Vi anbefaler derfor sterkt at du oppsøker en terminalstue på UiO og går på den første gruppetimen slik at du vet hva du kan gjøre for å gjennomføre de obligatoriske oppgavene. Når du vet hvordan du bruker maskinene på UiO, kan du tenke på å installere alt du trenger på egen laptop.

Våre anbefalinger

For de fleste med MacOS eller Windows er Anaconda Python en veldig god løsning, gjerne i kombinasjon med editoren Atom. MacOS kommer også  med Python ferdig installert, men denne versjonen mangler et par av de pakkene vi bruker i IN1900. Den vil fungere fint de første 4-5 ukene, men etter det er det enklest å installere Anaconda. Installasjon av Anaconda er veldig enkel, stort sett "one-click install" på begge plattformer, men bruken er litt forskjellig på Windows og Mac. Her er en litt mer detaljert anbefaling for de ulike plattformene:

Et alternativ til disse løsningene er å installere Linux, enten i en virtuell maskin eller som et eget ("native") operativsystem på maskinen din. På lang sikt kan dette være den beste løsningen for mange, da utvalget av Python-pakker og verktøy er større på Linux enn de andre systemene. For de som er interessert i å installere Linux har vilaget en oversikt over alternativene løsninger. Informasjonen i oversikten er ikke oppdatert på en stund, og noe er nok feil, men de fleste av verktøyene og metodene som beskrives er fortsatt aktuelle.