Mac

Installering og bruk av Python på Mac

Mac OS X kommer med en minimalistisk Python-versjon ferdig installert. På kort sikt, hvilket betyr de fire første ukene, greier du deg med denne installasjonen. Strengt tatt trenger du derfor bare installere en editor for å komme i gang med programmeringen på Mac. Vi anbefaler likevel å installere Anaconda Python med en gang, for da har du full kontroll på hvilken Python-versjon du bruker, og de pakkene vi trenger senere i kurset blir automatisk installert.

Her lister vi opp tre mulige løsninger for å  installere og programmere Python på Mac.

Alternativ 1; editor og kommandolinje (anbefalt)

Denne løsningen er enkel å installere, og er den løsningen som vil bli brukt på de fleste av forelesningene. Den er også nesten identisk med det du finner på Linux-maskinene på terminalstuene, så overgangen mellom ulike maskiner blir veldig enkel. Du skriver programmene i en vanlig editor, og kjører dem fra terminalvinduet. En kort guide for installasjon og bruk finnes her.

Alternativ 2; editor og iPython

Denne løsningen også enkel å installere, og likner mye på det som brukes på forelesning og maskinene på terminalstuene. Du skriver programmene i en vanlig editor, og kjører dem fra et iPython-vindu. iPython-vinduet er veldig likt et vanlig terminalvindu, men med enkelte forskjeller. For installasjon og bruk, følg instruksjonene for Alternativ 1 fram til du har skrevet og lagret Python-programmet ditt. Deretter følger du disse stegene for å kjøre programmet i iPython.

Alternativ 3; Spyder IDE

Når du installerer Anaconda følger det med en såkalt IDE (Integrated development environment) kalt Spyder. Spyder inneholder en editor og et iPython-vindu, samt en del andre verktøy for programmering og debugging. Spyder er enkelt å bruke, men ser litt annerledes ut enn det man vil se i forelesninger og på terminalstuene. Vi anbefaler derfor primært andre løsninger (Alt. 1 og 2 over), men Spyder fungerer også helt greit. Installering er identisk er identisk med Alternativ 1, men du trenger ikke installere Atom. En kort guide til bruk av Spyder finnes her

Alternativ 4; Jupyter Notebooks

Hvis du installerer Python med Anaconda får du automatisk installert Jupyter Notebook, og dette kan enkelt startes fra programmet Anaconda Navigator. Når programmet starter åpnes et browser-vindu hvor du kan navigere deg fram til kataloger hvor du har lagret Notebook-filer (.ipynb). Disse åpnes med vanlig dobbeltklikk, og du kan redigere og kjøre koden i browser-vinduet. Dette er for eksempel veldig greit å bruke til å gå gjennom forelesningsnotatene; last ned ipynb-filene til egen maskin, og kjør dem og rediger dem lokalt. Det finnes også en server på UiO hvor disse filene kan kjøres, men det er ofte vel så praktisk å laste ned og kjøre på egen maskin. Merk at denne løsningen fint kan brukes til egen programmering, men alle oppgaver skal leveres inn som vanlige .py-filer, ikke .ipynb. Du trenger derfor en av de andre løsningene i tillegg.