Windows

Installering og bruk av Python på Windows

Anaconda er en løsning på både Mac og Windows. Alle pakkene du trenger til IN1900 blir automatisk installert med Anaconda. Installasjonen av Anaconda Python og editoren Atom er veldig enkel på Windows, men bruken av verktøyene er litt annerledes enn på Unix-baserte systemer som Linux og MacOS. I IN1900 bruker vi primært kommandolinjen (terminalvinduet) til å kjøre Python-programmer. Windows har også et terminalvindu, men det har litt andre kommandoer enn dere finner på Unix/Linux.

Her lister vi opp tre mulige løsninger for å  installere og programmere Python på Windows.

Alternativ 1; editor og iPython (anbefalt)

Denne løsningen enkel å installere, og er den som likner mest på det som brukes på forelesning og maskinene på terminalstuene. Du skriver programmene i en vanlig editor, og kjører dem fra et iPython-vindu. En kort guide for installasjon og bruk finnes her.

Alternativ 2; Spyder IDE

Når du installerer Anaconda følger det med en såkalt IDE (Integrated development environment) kalt Spyder. Spyder inneholder en editor og et iPython-vindu, samt en del andre verktøy for programmering og debugging. Spyder er enkelt å bruke, men ser litt annerledes ut enn det man vil se i forelesninger og på terminalstuene. Vi anbefaler derfor primært andre løsninger (Alt. 1 over), men Spyder fungerer også helt greit. Installering er identisk er identisk med Alternativ 1, men du trenger ikke installere Atom. Du åpner Spyder fra Start-menyen eller via Anaconda navigator. En kort guide til bruk av Spyder finnes her

Alternativ 3; editor og kommandolinje

Denne løsningen er også enkel å installere, og likner mye på det som brukes på forelesning og maskinene på terminalstuene. Du skriver programmene i en vanlig editor, og kjører dem fra et vanlig Windows (DOS) terminalvindu. Kommandoene som brukes der er litt annerledes enn de på Linux og Mac, men man blir fort vant med forskjellen. En kort guide for installasjon og bruk finnes her.

Alternativ 4; Jupyter Notebooks

Hvis du installerer Python med Anaconda får du automatisk installert Jupyter Notebook, og dette kan enkelt startes fra programmet Anaconda Navigator. Når programmet starter åpnes et browser-vindu hvor du kan navigere deg fram til kataloger hvor du har lagret Notebook-filer (.ipynb). Disse åpnes med vanlig dobbeltklikk, og du kan redigere og kjøre koden i browser-vinduet. Dette er for eksempel veldig greit å bruke til å gå gjennom forelesningsnotatene; last ned ipynb-filene til egen maskin, og kjør dem og rediger dem lokalt. Det finnes også en server på UiO hvor disse filene kan kjøres, men det er ofte vel så praktisk å laste ned og kjøre på egen maskin. Merk at denne løsningen fint kan brukes til egen programmering, men alle oppgaver skal leveres inn som vanlige .py-filer, ikke .ipynb. Du trenger derfor en av de andre løsningene i tillegg.