Hefter med oppgaver til IN1900

Høsten 2019 ble det skrevet et nytt oppgavehefte til IN1900, som ble betydelig revidert og utvidet i 2020. Pass på at du har nyeste versjon av heftet, dvs at det står 2020 på forsiden. Alle ukeoppgavene er hentet fra dette heftet, mens de fleste oppgavene som gjennomgås på forelesning er hentet fra boken "A Primer on Scientific Programming with Python" av Hans Petter Langtangen. Alle oppgavene har til hensikt å trene generelle programmeringsferdigheter, men de inneholder eksempler fra fagfelt som fysikk, kjemi og numerisk matematikk.

I tillegg til de generelle oppgavesettene er det laget egne hefter for kjemi, fysikk og geofag. Enkelte av de obligatoriske oppgavene hentes fra disse heftene, men disse oppgavene er såpass generelle at de passer for alle. I tillegg er det en del anbefalte oppgaver fra heftene. Noen av disse er mer spesialiserte og passer best for studenter med litt bakgrunnskunnskap i det aktuelle faget.