Om obligatoriske oppgaver og innlevering

Programmering er et fag som krever trening, og i IN1900 er det obligatoriske innleveringer hver uke. Man trenger ikke levere inn alle oppgavene, men man må oppnå et tilstrekkelig antall poeng for å kunne gå opp til eksamen. Oppgavene for hver uke er spesifisert i undervisningsplanen.

Alle må sette seg inn i Institutt for informatikks retningslinjer for obligatoriske oppgaver

Innlevering av oppgaver med Devilry

For å levere inn og rette oppgaver bruker vi Devilry, et system utviklet av studenter ved Institutt for Informatikk. Dere logger dere inn på Devilry ved å følge linken på kursets forside. Bruk ditt vanlige UiO-brukernavn og -passord for å logge inn.

For hver uke dere skal levere oppgaver vil du finne en "assignment" i Devilry. Her må du levere inn ukens oppgaver før søndag kveld kl 23:59. Hver oppgave skal lastes opp som en separat .py-fil, med navn som angitt i oppgaveteksten. Alle oppgavene skal også inneholde et kjøreeksempel, dvs en kommentar nederst i programmet som viser hvordan programmet er kjørt og hvilken output det ga. Du finner eksempler på dette i oppgavene som er gjennomgått på forelesningene. For hver uke kan du laste opp så mange av ukas oppgaver dere vil, og du kan levere så mange ganger du ønsker. Det er alltid den siste innleveringen som vil bli rettet.

Godkjentkrav

For hver godkjente oppgave får man et antall poeng, normalt ett poeng, men noen større oppgaver teller to poeng. For alle kursene må ca 2/3 av de tilgjengelige oppgavene være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. For de enkelte kursene betyr dette følgende:

Dersom en oppgave vurderes til ikke godkjent, kan studenten påklage avgjørelsen til foreleser Joakim Sundnes sundnes@ifi.uio.no. I klagen må oppgaven limes inn sammen med argumenter for hvorfor vurderingen menes å være feil. Gruppe- og faglærere vil da vurdere oppgaven og ta en endelig avgjørelse.

Du kan sende mail til sjefsgruppelærer Jon Kristian Dahl jonkd@student.matnat.uio.no hvis du mener du har en gyldig grunn til å levere oppgavene senere enn fristen. Merk at en slik forespørsel om utsatt frist må skje før innleveringsfristen. Hvis fristen allerede har gått ut, eller du har behov for lengre utsettelse (mer enn 3 dager) så må du kontakte studieadministrasjonen.