Undervisningsmateriale og pensumliste IN1900

Undervisningsmateriale IN1900 H20

Læringsmålet for IN1900 er god forståelse av ukeoppgavene og oppgavene fra plenumsøvelser (se undervisningsplanen). Eksamen vil teste denne forståelsen.

Alle oppgavene er knyttet til tema fra læreboken Introduction to Scientific Programming with Python av Joakim Sundnes, og til kompendiet Solving ODEs in Python. Både læreboka og kompendiet er i hovedsak oppdaterte kortversjoner av utvalgte kapitler i A Primer on Scientific Programming with Python av Hans Petter Langtangen. Denne boka har vært brukt som lærebok i IN1900 og tidligere INF1100 i mange år, og går mer i dybden og har flere eksempler enn den nye læreboka. Denne boka er en veldig nyttig ressurs å bruke i tillegg til årets lærebok. Den er skrevet for Python 2, så noen detaljer i koden er annerledes enn i den nye boka som bruker Python 3, men forskjellene er veldig små. Begge bøkene er tilgjengelige gratis som e-bok. Den nye læreboka er åpent tilgjengelig for alle, mens Langtangen sin bok er tilgjengelig via UiO-biblioteket og kan lastes ned hvis man er logget på et UiO-nettverk.

Oppgavene som gås gjennom i kurset er hentet fra flere kilder: * De fleste av oppgavene som gås gjennom på forelesningene er fra Langtangen sin bok, og alle oppgavene fra denne boka er tilgjengelige som egen PDF fil.

Eksamen

Eksamen består av to deler, en midttermineksamen i uke 41 og en avsluttende eksamen i desember. Maksimal score er til sammen 100 poeng, 25 poeng på midttermineksamen og 75 poeng på avsluttende eksamen. Poenggrensene for de forskjellige karakterene varier noe fra år til år ut fra hvordan eksamen slår ut, men gjennomsnittstall fra de fem siste årene er A: 93, B: 81, C: 62, D: 50, E: 40.

Et tilstrekkelig antall obligatoriske oppgaver må være bestått

For å ta eksamen må man ha nok godkjente obligatoriske ukeinnleveringer. Vi har et poengsystem hvor de fleste oppgaver teller ett poeng, mens noen større oppgaver teller to eller flere. I 2020 kommer det til å være 80 poeng tilgjengelig totalt, og man må oppnå 50 poeng for å kunne ta eksamen i kurset.

Pensumliste IN1900 H20

Pensumliste til midttermineksamen i IN1900 7. okt 2020

Relevante kapitler fra læreboka er kapittel 1-6 (kapittel 1-5 i Langtangen sin bok). Se også undervisningsplanen, inkludert den mer detaljerte siden om hver uke, for informasjon om læringsmål og viktige tema hver uke. Alle oppgaver som har vært obligatorisk ukeoppgaver eller har vært gjennomgått i plenum er relevante for eksamen. Følgende oppgaver er spesielt relevante til midttermineksamen 2020:

Fra "A Primer on Scientific Programming with Python" av H.P. Langtangen:

Fra oppgaveheftet:

På eksamen vil det bli gitt oppgaver som tematisk ligger tett opp til oppgavene som er gitt som ukeinnleveringer og plenumsøvelser, men på midttermin-eksamen høsten 2020 gis bare flervalgsoppgaver. De fleste av oppgavene vil være av typen hva skrives ut, som handler om å lese og forstå små Python-programmer, og avgjøre hva som skrives ut. I tillegg vil det være oppgaver hvor man skal finne feil i programmer, og oppgaver hvor man må velge mellom flere mulige løsninger i et program. Tidligere midttermin-eksamener er relevante, selv om disse også inneholder oppgaver hvor man skal skrive små programmer selv. Disse er også relevante, men årets oppgaver vil ha mest felles med hva skrives ut-oppgavene og flervalgsoppgavene fra 2017, 2018 og 2019.

Eksamen er digital og skjer i programsystemet Inspera.