Detaljert undervisningsplan

Løsning på oppgaver gjennomgått i plenum legges ut på nettet etter timen (send mail til Joakim Sundnes eller Ole Christian Lingjærde hvis dette ikke er gjort).

Anbefalte forberedelser til hver uke:


Undervisningsuke 1 (kalenderuke 34; 17/8-23/8)

Oppgaver i plenum: 1.1 (1plus1.py, side 42), 1.2 (hello_world.py, side 43), 1.3 (seconds2years.py, side 43) fra Langtangen

Forelesninger: kap. 1 og 2 i læreboka (intro, formulas)

Foreleser: Joakim Sundnes

Anbefalte oppgaver: 1.1 (hello.py, side 2), 1.2 (versions.py side2) fra oppgaveheftet, 1.1 (massdensity.py, side 5), 1.2 (solarmass.py, side 5) fra fysikkheftet, 1.1 (glucose.py, side 1) fra kjemiheftet

Mer informasjon om uke 34


Undervisningsuke 2 (kalenderuke 35; 24/8-30/8)

Oppgaver i plenum: 1.4 (length_conversion.py, side 43), 1.12 (egg.py, side 46), fra Langtangen

Forelesninger: kap. 3 i læreboka (loops, lists)

Foreleser: Ole Christian Lingjærde

Anbefalte oppgaver: 2.5 (hydrogen.py, side 4), 2.6 (formulas_shapes.py, side 5), 3.1 (multiplication.py, side 6) fra oppgaveheftet, 2.1 (f2c_table_while.py, side 82), 2.2 (f2c_approx_table.py, side 82), 2.4 (odd.py, side 82) fra Langtangen, 2.2 (relativistic_momentum.py, side 8) fra fysikkheftet, 1.3 (ideal_gas.py, side 1), 2.1 (energy_levels.py, side 3) fra kjemiheftet

Obligatoriske innleveringsoppgaver: 2.2 (interest_rate.py, side 3), 2.3 (population.py, side 3), 2.4 (find_roots.py, side 4) fra oppgaveheftet

Mer informasjon om uke 35


Undervisningsuke 3 (kalenderuke 36; 31/8-6/9)

Oppgaver i plenum: 2.1 (f2c_table_while.py, side 82), 2.3 (primes.py, side 82), 2.4 (odd.py, side 82), 2.7 (coor.py, side 83), 2.8 (ball_table1.py, side 83), 2.14 (inverse_sine.py, side 85), 2.15 (index_nested_list.py, side 85), 3.20 (hw_func.py, side 136), 3.23 (egg_func.py, side 137), 3.28 (maxmin_list.py, side 139) fra Langtangen

Forelesninger: kap. 4 i læreboka(functions, if-tests)

Foreleser: Ole Christian Lingjærde

Anbefalte oppgaver: 3.12 (interest_rate_loop.py, side 8), 4.2 (sumint.py, side 10), 4.3 (factorial.py, side 10) fra oppgaveheftet, 2.6 (energy_levels.py, side 83), 3.4 (f2c.py, side 128) fra Langtangen, 3.1 (nernst_function.py, side 5), 3.3 (pH_titration.py, side 5) fra kjemiheftet

Obligatoriske innleveringsoppgaver: 3.4 (sum_for.py, side 6), 3.5 (sum_while.py, side 7), 3.7 (population_table.py, side 7), 3.8, (population_table2.py, side 7), 3.11 (alkane.py, side 8), fra oppgaveheftet

Mer informasjon om uke 36


Undervisningsuke 4 (kalenderuke 37; 7/9-13/9)

Oppgaver i plenum: 2.19 (repeated_sqrt.py, side 87), 2.20 (machine_zero.py, side 87), 2.21 (compare_floats.py, side 87), 3.7 (sum_func.py, side 129), 4.1 (f2c_qa.py, side 216), 4.2 (f2c_cml.py, side 216), 4.3 (f2c_file_read.py, side 216) fra Langtangen

Forelesninger: kap. 5 i læreboka (user input, error handling)

Foreleser: Joakim Sundnes

Anbefalte oppgaver: 3.11 (trapezint.py, side 130), 3.21 (sinesum1.py, side 136), 3.36 (L3_recursive.py, side 142), 3.37 (cos_sum.py, side 142), 4.1 (f2c_qa.py, side 216), 4.2 (f2c_cml.py, side 216) fra Langtangen, 4.2 (particle_accelerator.py, side 16), 4.5 (newton_gravitation_file.py, side 19) fra fysikkheftet, 4.1 (nernst_equation2.py, side 7) fra kjemiheftet

Obligatoriske innleveringsoppgaver: 4.1 (pop_func.py, side 10), 4.4 (triangle_area.py, side 11), 4.5 (half_wave.py, side 11), 4.8 (stat.py, side 12, 2 poeng) fra oppgaveheftet

Mer informasjon om uke 37


Undervisningsuke 5 (kalenderuke 38; 14/9-20/9)

Oppgaver i plenum: 4.4 (f2c_file_read_write.py, side 217), 4.5 (f2c_cml_exc.py, side 217), 4.13 (ball_cml_ValueError.py, side 219), 5.7 (slicing.py, side 314), 5.9 (plot_ball1.py, side 314), 5.10 (plot_ball2.py, side 314), 5.11 (plot_ball3.py, side 314), 5.13 (plot_trajectory.py, side 314) fra Langtangen

Forelesninger: kap. 6 i læreboka (arrays, plotting)

Foreleser: Joakim Sundnes

Anbefalte oppgaver: 5.11 (unnamed_exception.py, side 18) fra oppgaveheftet 4.21 (sinesum2.py, side 222), 4.22 (sinesum3.py, side 222), 5.12 (f2c_shortcut_plot.py side 314), 5.28 (plot_wavepacket.py side 322) fra Langtangen, 5.2 (momentum_plot.py, side 20), 5.3 (capacitor_vectorization.py, side 21) fra fysikkheftet

Obligatoriske innleveringsoppgaver: 5.1 (quadratic_roots_input.py, side 14), 5.2 (quadratic_roots_cml.py, side 14), 5.3 (quadratic_roots_error.py, side 14), 5.4 (quadratic_roots_error2.py, side 14), 5.7 (read_file_isotopes.py, side 15) fra oppgaveheftet

Mer informasjon om uke 38


Undervisningsuke 6 (kalenderuke 39; 21/9-27/9)

Oppgaver i plenum: 5.29 (judge_plot.py, side 322), 5.39 (animate_Taylor_series.py, side 326) og A.1 (sequence_limits.py, side 671) fra Langtangen. Hvis vi rekker det, tar vi også oppgave A.4 fra samme bok.

Om plotting: Du kan se bort fra hintet i oppgave 5.39 hvor det refereres til scitools, som er en utdatert pakke som vi ikke bruker lenger. Vi bruker matplotlib og følger oppskriftene i den nye læreboka, se kap 6.

Forelesninger: kap 1 i kompendiet om ODEer og differenslikninger (difference equations)

Foreleser: Ole Christian Lingjærde

Anbefalte oppgaver: 6.6 (roots.py, side 21) fra oppgaveheftet, 5.32 (plot_Taylor_sin.py, side 323), 5.40 (plot_velocity_pipeflow.py, side 327), 5.45 (energy_physics.py, side 328), A.6 (fortune_and_inflation2.py, side 672), A.12 (diffeq_midpoint.py, side 675) fra Langtangen

Obligatoriske innleveringsoppgaver: 5.10 (temp_read_write.py, side 17, 2 poeng), 6.1 (fill_log_arrays_loop.py, side 19), 6.2 (fill_log_arrays_vec.py, side 19), 6.4 (oscillating_spring.py, side 19, 2 poeng) fra oppgaveheftet

NB: Eksempelfilene med temperaturmålinger som skal brukes i oppgave 5.10 ligger her.

Mer informasjon om uke 39


Undervisningsuke 7 (kalenderuke 40; 28/9-4/10)

Oppgaver i plenum: A.14 (sin_Taylor_series_diffeq.py, side 676), 5.14 (read_2columns.py, side 315) fra Langtangen

Forelesninger: kap 7 i læreboka (dictionaries, strings)

Forelesere: Ole Christian Lingjærde

Anbefalte oppgaver: 6.15 (graph2.py, side 23), 6.16 (prime_ineff.py, side 24) fra oppgaveheftet, A.13 (arclength.py, side 675), 6.5 (stars_data_dict1.py, side 403), 6.6 (stars_data_dict2.py, side 403) fra boka

Obligatoriske innleveringsoppgaver: 6.13 (approx_abs.py, side 23, 2 poeng), 6.14 (graph1.py, side 23, 2 poeng) A.2 (fibonacci.py, side 41), A.4 (finding_pi.py, side 42) fra oppgaveheftet

Mer informasjon om uke 40


Undervisningsuke 8 (kalenderuke 41; 5/10-11/10)

Midttermineksamen.


Undervisningsuke 9 (kalenderuke 42; 12/10-18/10)

Oppgaver i plenum: 5.16 (read_density_data.py, side 316), 5.18 (fit_density_data.py, side 317), 6.7 (humans.py, side 404), 6.9 (area_triangle_dict.py, side 405), 7.1 (F.py, side 470), 6.11 (poly_diff.py, side 405), 7.2 (Account2.py, side 471) fra Langtangen

Forelesninger: kap 8 i læreboka (klasser)

Forelesere: Joakim Sundnes

Anbefalte oppgaver: 7.3 (poly_dict.py, side 27) fra oppgaveheftet, 5.19 (fit_pendulum_data.py, side 318), 6.14 (temperature_data.py, side 407) fra boka

Obligatoriske innleveringsoppgaver: A.6 (lotka_volterra.py, side 43), 7.2 (chemical_elements_dict.py, side 26), 7.4 (atm_moon.py, side 27), 7.5 (plot_round_off_error.py, side 27), 7.6 (people_dict.py, side 28) fra oppgaveheftet

Programmet approx_derivative_sine.py som skal brukes i Oppgave 7.5 finnes her. I tilfelle noen har problemer med å kjøre programmet finnes det også en ferdig output-fil med navn output_derivative.txt på samme sted.

Mer informasjon om uke 42


Undervisningsuke 10 (kalenderuke 43; 19/10-25/10)

Oppgaver i plenum: 7.3 (Account3.py, side 471), 7.10 (Hello.py, side 474), 7.11 (F2.py, side 474), 7.12 (Sum.py, side 474), 7.25 (Polynomial_sub.py, side 480) fra Langtangen

Forelesninger: kap 8 og 9 i læreboka (klasser, OOP)

Forelesere: Joakim Sundnes

Anbefalte oppgaver: 8.7 (class_diff.py, side 34) fra oppgaveheftet,

Obligatoriske innleveringsoppgaver: 8.1 (class_people.py, side 31), 8.2 (right_triangle.py, side 31, 2 poeng), 8.3 (F.py, side 32), 8.4 (AccountP.py, side 32) fra oppgaveheftet

Mer informasjon om uke 43


Undervisningsuke 11 (kalenderuke 44; 26/10-1/11)

Oppgaver i plenum: 9.1 (dir_subclass.py, side 635), 9.3 (sin_plus_quadratic.py, side 636), 9.4 (Polynomial_hier.py, side 636) fra Langtangen

Forelesninger: kap 9 i læreboka (OOP), kap 2 i kompendiet om ordinære differensiallikninger (ODEer)

Forelesere: Ole Christian Lingjærde

Anbefalte oppgaver: 9.3 (vector.py, side 39) fra oppgaveheftet,

Obligatoriske innleveringsoppgaver: 8.7 (class_diff.py, side 34), 8.9 (Coords.py, side 35, 2 poeng), 9.2 (polynomial.py, side 39), 9.4 (inheritance.py, side 40) fra oppgaveheftet

Mer informasjon om uke 44


Undervisningsuke 12 (kalenderuke 45; 2/11-8/11)

Oppgaver i plenum: 9.6 (PolarPoint.py, side 636), E.21 (RK4_func.py, side 811), E.22 (RK4_class.py, side 811) fra Langtangen

Forelesninger: Kap 2 og 3 i kompendiet om ODEer (ODEer og systemer av ODEer)

Forelesere: Ole Christian Lingjærde

Obligatoriske innleveringsoppgaver: E.1 (simple_ODE_func.py, side 44), E.2 (simple_ODE_class.py, side 44), E.4 (decrease_dt.py, side 45), E.6 (heuns_method_func.py, side 45, 2 poeng) fra oppgaveheftet

Mer informasjon om uke 45


Undervisningsuke 13 (kalenderuke 46; 9/11-15/11)

Oppgaver i plenum: E.29 (radioactive_decay2.py, side 813), E.49 (predator_prey.py, side 824) fra Langtangen

Forelesninger: Om det avsluttende prosjektet om modellering av smittsomme sykdommer, kapittel 4 i kompendiet om ODEer og differenslikninger

Forelesere: Joakim Sundnes

Obligatoriske innleveringsoppgaver: E.3, E.5, E.7 (2), E.8 (2) E.3 (simple_ODE_class_ODESolver.py, side 44), E.5 (Midpoint.py, side 45), E.7 (coffee.py, side 46, 2 poeng), E.8 (compare_methods.py, side 47, 2 poeng) fra oppgaveheftet


Undervisningsuke 14 (kalenderuke 47; 16/11-22/11)

Forelesninger: Ingen ordinær undervisning, men det blir satt opp orakeltimer for spørsmål om prosjektet. Tidspunkt og andre detaljer blir annonsert senere.

Obligatoriske innleveringsoppgaver: Avsluttende prosjekt