Python versjoner

Kort om Python-versjoner og måter å bruke Python

Det finnes to hovedversjoner av Python som er i aktiv bruk; Python2 og Python 3. I tillegg finnes det en del ulike måter å bruke Python på, som kan være litt forvirrende i starten. Her gir vi en veldig kort oversikt over de ulike versjonene og måtene vi bruker Python på i IN1900.

Python 3 og Python 2

Siden høsten 2019 bruker vi Python 3 (3.7) i IN1900. Det er denne versjonen som blir brukt på forelesning og i forelesningsnotatene som publiseres hver uke. Samtidig er alle eksempler i læreboka skrevet i Python 2.7. For bruken i kurset er forskjellene ganske små, se liste lenger ned, og de fleste av eksemplene i boka er relevante og nyttige også for Python 3. For noen enkelte tema er det mer betydelige forskjeller mellom boka og forelesningsnotatene, men dette er da kommentert eksplisitt i notatene. Det er valgfritt om man vil bruke Python 2 eller 3 for egne oppgaver og innlevering, men Python 3 anbefales siden dette er den vanlige versjonen i dag.

Det er en del forskjeller mellom Python 2 og Python 3, men for den programmeringen vi gjør i IN1900 er det bare noen få forskjeller som er viktige:

Denne listen er langt fra komplett, men dette er de viktigste forskjellene vi vil møte på i IN1900.

Ulike måter å bruke Python

Det finnes (minst) tre ulike måter å bruke Python på, som kanskje kan virke forvirrende i starten. Her er en kort forklaring.