IN1900 – Introduksjon i programmering for naturvitenskapelige anvendelser

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet introduserer grunnleggende programmering i programmeringsspråket Python. Programmeringstemaene illustreres i en serie av matematiske eksempler. Matematikktemaene er synkronisert med MAT-INF1100 – Modellering og beregninger og MAT1100 – Kalkulus. Eksempler og oppgaver er hentet fra naturvitenskap, og viser hvordan problemer i fysikk, statistikk, biologi, medisin, kjemi og økonomi kan løses ved hjelp av matematikk og programmering.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt IN1900:

  • kan du skrive programmer som løser matematiske problemer du møter i MAT-INF1100 – Modellering og beregninger og MAT1100 – Kalkulus
  • har du grunnleggende ferdigheter i Python-programmering med bruk av datastrukturer funksjoner, klasser, objekter, moduler og vektoriserte beregninger
  • kan du lage programskisser og algoritmer ut fra en matematisk spesifikasjon av et naturvitenskapelig problem
  • kan du lage løsninger på mindre, virkelige problemer på en datamaskin med brukerinteraksjon, grafikk (plot, animasjoner) og lagring/lesing av data til/fra disk
  • kan du bruke en rekke Python moduler i samspill med egen kode til å integrere, derivere, finne nullpunkter, beregne grenseverdier og rekker, samt løse differens- og differensiallikninger fra fysikk, biologi og finans
  • kan du konstruere, finne og rette feil i egne programmer
  • kan du konstruere tester for å verifisere at dataprogrammer fungerer som de skal

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Undervisning

4 timer forelesning og 2 timer gruppeundervisning pr uke.

  • Det er obligatorisk oppmøte på første forelsning.
  • Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver

Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Skriftlig digital midtveiseksamen (4 t) teller 25% av endelig karakter, 4 timer skriftlig digital eksamen i slutten av semesteret teller 75% av endelig karakter.

Obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført), INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført), INF1001 – Grunnkurs i objektorientert programmering (nedlagt), IN1000 – Introduksjon til objektorientert programmering, IN-KJM1900 – Introduksjon i programmering for kjemikere og BIOS1100 – Innføring i beregningsmodeller for biovitenskap.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk