Installasjon av Programvare

I IN1910 trenger du følgende programvare:

  • Python 3.6 eller høyere
  • Scipy stack + pytest
  • Git
  • En text editor
  • Jupyter
  • En C++ kompilator

Om du er på Windows eller Mac anbefaler vi at du laster ned Anaconda Distribution, slik at du får Python, SciPy stack og Jupyter samtidig. Om du ønsker mer detaljerte installasjonsinstrukser kan det være nyttig å ta en titt på denne guiden fra emnesidene til IN1900. For Windows 10 brukere kan det også være lurt å installere Windows Subsystem for Linux (Ubuntu 18.04) og installere alt av programvare i et Linux delsystem. 

For å laste ned Git kan du følge instruksene du finner her: https://git-scm.com/downloads

Når det kommer til valg av tekst-editor står dere fritt til å velge helt selv. Her kan dere for eksempel bruke Spyder (som kommer med Anaconda), Atom, Emacs, Vim, Sublime, Notepad++, VS Code. Det finnes langt flere enn de vi nevner her, dette er bare noen populære valg.

I tilegg vil det være nødvendig med en C++-kompilator senere i semesteret. Mer informasjon kommer om dette når det blir aktuelt.

Publisert 19. aug. 2019 09:54 - Sist endret 19. aug. 2019 14:37