Semesterside for IN1910 - Høst 2020

Alle som møtte, men som ikke besto muntlig eksamen eller de som ikke møtte men hadde gyldig fravær får muligheten til å ta kontinuasjonseksamen i januar. Dato for dette er satt til 22. januar. Du skal få informasjon fra MN-fakultetet om hvordan du melder deg opp, og dersom du ikke mottar slik informasjon bør du kontakte studieinfo (studieinfo@matnat.uio.no). Frist for oppmelding er 7. januar. 

Opplegget på denne eksamen blir identisk som ved ordinær eksamen. Link til zoom blir sendt på mail. Du får lov å gjøre endringer på presentasjonen du holdt på ordinær eksamen hvis du ønsker det. Henrik og Joakim vil fungerer som eksaminator / sensor og du vil ikke få samme eksaminator som du fikk på ordinær eksamen.

21. des. 2020 09:37

Da er vi ferdig med å avholde eksamen. Av totalt 100 kandidater som møtte opp på eksamen var det 11 stykk som ikke besto.

11. des. 2020 08:58

Dersom du ønsker et diplom fra kurset hvor det står hvor mange poeng du fikk så kan du fylle ut dette nettskjemaet innen 13 desember. 

9. des. 2020 08:45