Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. november

Eksamensordning

Mappevurdering og avsluttende muntlig eksamen.

Første mappeinnlevering som må være vurdert til bestått før avsluttende eksamen

Utlevering av oppgaven: 30. august kl. 10:00

Innleveringsfrist: 10. september kl. 23:59

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Tredje mappeinnlevering som må være vurdert til bestått før avsluttende eksamen

Utlevering av oppgaven: 18. oktober kl. 10:00

Innleveringsfrist: 29. oktober kl. 23:59

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Andre mappeinnlevering som må være vurdert til bestått før avsluttende eksamen

Utlevering av oppgaven: 13. september kl. 10:00

Innleveringsfrist: 24. september kl. 23:59

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Fjerde mappeinnlevering som må være vurdert til bestått før avsluttende eksamen

Utlevering av oppgaven: 1. november kl. 10:00

Innleveringsfrist: 12. november kl. 23:59

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Avsluttende muntlig eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. jul. 2022 03:51