Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. november

Eksamensordning

Mappevurdering og avsluttende muntlig eksamen.

Første mappeinnlevering som må være vurdert til bestått før avsluttende eksamen

Utlevering av oppgaven: 30. august kl. 10:00

Innleveringsfrist: 10. september kl. 23:59

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Andre mappeinnlevering som må være vurdert til bestått før avsluttende eksamen

Utlevering av oppgaven: 13. september kl. 10:00

Innleveringsfrist: 24. september kl. 23:59

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Tredje mappeinnlevering som må være vurdert til bestått før avsluttende eksamen

Utlevering av oppgaven: 18. oktober kl. 10:00

Innleveringsfrist: 29. oktober kl. 23:59

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Fjerde mappeinnlevering som må være vurdert til bestått før avsluttende eksamen

Utlevering av oppgaven: 1. november kl. 10:00

Innleveringsfrist: 12. november kl. 23:59

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Avsluttende muntlig eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. mai 2022 23:43