Muntlig Eksamen i IN1910

Dette dokumentet beskriver hvordan gjennomføringen av muntlig eksamen i IN1910 vil foregå. Den inneholder også oversikt over hvor og når hver enkelt student skal ha eksamen. Om det er noe som er uklart, eller du lurer på, er det bare å sende en mail til henriknf@simula.no

Når

Eksamen vil foregå i tidsrommet 9-15 den 2., 7., og 13. desember. Du finner dag og tidspunkt du skal møte i oversikten under. Oversikten er på brukernavn, så søk etter ditt brukernavn. Du bør møte opp minst ett kvarter før du skal inn på eksamen. Dette er for å sikre god avvikling av eksamen, og i tilfelle vi skulle ligge litt foran oppsatt tidsskjema.

Hvor

Eksamen vil foregå i Ole Johan Dahls hus. Rommet du skal møte på, samt hvem som skal være eksaminator finner du også i oversikten under.

Forberedelse

I forkant av eksamen vil dere bli tildelt ett repo som heter https://github.uio.no/IN1910/H21_exam_<username> (hvor <username> er ditt brukernavn). I dette repoet skal dere laste opp 3 presentasjoner: 1 presentasjon for hvert prosjekt. Dere kan velge mellom PowerPoint, KeyNote eller så kan dere laste opp en enkel PDF.

Hver presentasjon skal ligge i en egen mappe, hvor navnet på mappen er project1, project2 og project3, slik at mappe-strukturen ser ut som følger

├── project1
│   └── presentation.pdf
├── project2
│   └── presentation.pdf
└── project3
  └── presentation.pdf

Hver presentasjon skal ha 4 slides.

 • Slide 1

  • Presentasjon av problemstillingen
  • Hvilke temaer i IN1910 kan prosjektet knyttes opp mot.
 • Slide 2

 • Hvordan valgte dere å besvare problemstillingene. (Her ønsker vi å se kode som løser oppgavene. Dere kan plukke ut noe av koden eller skrive pseudokode)

 • Slide 3

  • Hvilke utfordringer dere støtte på underveis og hvordan dere løste dem.
 • Slide 4

  • Hvordan er programmet testet og hvordan kan vi være sikre på at det fungerer.

Når dere har lastet opp alle presentasjonene skal dere lage en pull request til release grenen, slik som dere har gjort med de andre prosjektene. Dette må dere gjøre innen to dager før dere skal ha eksamen.

Skal ha eksamen Frist for siste commit
2. desember 29. november kl 23.59
7. desember 4. desember kl 23.59
13. desember 10. desember kl 23.59

Eksamensoppsett

Hver eksaminasjon vil foregå i omtrent 10 minutter og vil dreie seg om prosjektene dere har jobbet med i IN1910. Hovedmålet med eksamen er at dere skal overbevise sensor om at dere har jobbet godt med prosjektene og vise forståelse for stoffet.

Først vil dere få opptil 5 minutter til å presentere ett av prosjektene, som vil trekkes tilfeldig. Vi har et laptop som er koblet til en prosjektor som dere skal bruke til å vise presentasjonen som er lastet opp i repoet deres.

Deretter brukes den resternede tiden til utspørring, enten om det dere har presentert, eller om de andre to prosjektene.

Alle hjelpemidler er i utgangspunktet tilatt, så du kan godt ha med deg skrevne notater for eksempel, om ønskelig. Derimot er det begrenset med tid på eksamen, og vi anser det ikke som nødvendig at dere har med dere noen form for hjelpemidler. Det vil være tavle i rommet dere kan bruke om dere ønsker å tegne/skrive.

Vurdering av eksamen

Eksamen vurderes med Bestått/Ikke Bestått. Merk at emnet IN1910 består av mappevurdering i tillegg til eksamen. Det er krav om å få alle fire prosjektene godkjent i tillegg til eksamen for å få Bestått i emnet.

For informasjon om begrunnelse og klage, se på kursets emnesider. På emnesidene finner du også informasjon Sykdom/Utsettelse og Trekk fra eksamen.

Oversikt over eksamenstidspunkt

Date: 2. desember (total: 53)

student time room (examinator)
erlingpv 9:00-9:15 2438 Seminarrom Logo (Henrik)
oyviring 9:00-9:15 2452 Seminarrom Pascal (Jonas)
emmanuje 9:00-9:15 2458 Seminarrom Postscript (Joakim)
gardhso 9:15-9:30 2438 Seminarrom Logo (Henrik)
jorgetf 9:15-9:30 2452 Seminarrom Pascal (Jonas)
jonasqg 9:15-9:30 2458 Seminarrom Postscript (Joakim)
nithulaj 9:30-9:45 2438 Seminarrom Logo (Henrik)
welida 9:30-9:45 2452 Seminarrom Pascal (Jonas)
augustfo 9:30-9:45 2458 Seminarrom Postscript (Joakim)
olejfri 9:45-10:00 2438 Seminarrom Logo (Henrik)
bjornhod 9:45-10:00 2452 Seminarrom Pascal (Jonas)
halvorty 9:45-10:00 2458 Seminarrom Postscript (Joakim)
beritoo 10:00-10:15 2438 Seminarrom Logo (Henrik)
sigurdkh 10:00-10:15 2452 Seminarrom Pascal (Jonas)
krisnm 10:00-10:15 2458 Seminarrom Postscript (Joakim)
pesolsen 10:15-10:30 2438 Seminarrom Logo (Henrik)
eskillm 10:15-10:30 2452 Seminarrom Pascal (Jonas)
henrigru 10:15-10:30 2458 Seminarrom Postscript (Joakim)
blparton 10:45-11:00 2438 Seminarrom Logo (Henrik)
emilek 10:45-11:00 2452 Seminarrom Pascal (Jonas)
anece 10:45-11:00 2458 Seminarrom Postscript (Joakim)
chni 11:00-11:15 2438 Seminarrom Logo (Henrik)
krido 11:00-11:15 2452 Seminarrom Pascal (Jonas)
alinerb 11:00-11:15 2458 Seminarrom Postscript (Joakim)
mohitv 11:15-11:30 2438 Seminarrom Logo (Henrik)
mikabo 11:15-11:30 2452 Seminarrom Pascal (Jonas)
haozz 11:15-11:30 2458 Seminarrom Postscript (Joakim)
silkr 11:30-11:45 2438 Seminarrom Logo (Henrik)
jakobwr 11:30-11:45 2452 Seminarrom Pascal (Jonas)
abbasfm 11:30-11:45 2458 Seminarrom Postscript (Joakim)
irmasu 11:45-12:00 2438 Seminarrom Logo (Henrik)
mlrydvin 11:45-12:00 2452 Seminarrom Pascal (Jonas)
thanhbp 11:45-12:00 2458 Seminarrom Postscript (Joakim)
mahami 12:30-12:45 2438 Seminarrom Logo (Henrik)
dawidjs 12:30-12:45 2452 Seminarrom Pascal (Jonas)
coryab 12:30-12:45 2458 Seminarrom Postscript (Joakim)
benjabor 12:45-13:00 2438 Seminarrom Logo (Henrik)
fnbjerne 12:45-13:00 2452 Seminarrom Pascal (Jonas)
heidsla 12:45-13:00 2458 Seminarrom Postscript (Joakim)
arnasr 13:00-13:15 2438 Seminarrom Logo (Henrik)
maximovs 13:00-13:15 2452 Seminarrom Pascal (Jonas)
arminal 13:00-13:15 2458 Seminarrom Postscript (Joakim)
ivero 13:30-13:45 2438 Seminarrom Logo (Henrik)
erlinjsk 13:30-13:45 2452 Seminarrom Pascal (Jonas)
navidaha 13:30-13:45 2458 Seminarrom Postscript (Joakim)
haakoaj 13:45-14:00 2438 Seminarrom Logo (Henrik)
vetlehh 13:45-14:00 2452 Seminarrom Pascal (Jonas)
semyaat 13:45-14:00 2458 Seminarrom Postscript (Joakim)
krithikg 14:00-14:15 2438 Seminarrom Logo (Henrik)
oajohnse 14:00-14:15 2452 Seminarrom Pascal (Jonas)
kgbarth 14:00-14:15 2458 Seminarrom Postscript (Joakim)
nilsps 14:15-14:30 2438 Seminarrom Logo (Henrik)
marihoyd 14:15-14:30 2452 Seminarrom Pascal (Jonas)

Date: 7. desember (total: 14)

student time room (examinator)
mathilea 9:00-9:15 2438 Seminarrom Logo (Henrik)
simrans 9:00-9:15 2453 Seminarrom Perl (Jonas)
iuniama 9:00-9:15 2458 Seminarrom Postscript (Joakim)
zang 9:15-9:30 2438 Seminarrom Logo (Henrik)
mansurd 9:15-9:30 2453 Seminarrom Perl (Jonas)
cfknutse 9:15-9:30 2458 Seminarrom Postscript (Joakim)
sigurdmv 9:30-9:45 2438 Seminarrom Logo (Henrik)
vasinp 9:30-9:45 2453 Seminarrom Perl (Jonas)
magnemy 9:30-9:45 2458 Seminarrom Postscript (Joakim)
chrisgom 9:45-10:00 2438 Seminarrom Logo (Henrik)
linenore 9:45-10:00 2453 Seminarrom Perl (Jonas)
erikschr 9:45-10:00 2458 Seminarrom Postscript (Joakim)
majacob 10:00-10:15 2453 Seminarrom Perl (Jonas)
birkmg 10:00-10:15 2458 Seminarrom Postscript (Joakim)

Date: 13. desember (total: 60)

student time room (examinator)
fredfs 9:00-9:15 2438 Seminarrom Logo (Henrik)
kamillbl 9:00-9:15 2453 Seminarrom Perl (Jonas)
asquan 9:00-9:15 2458 Seminarrom Postscript (Joakim)
johanhoi 9:15-9:30 2438 Seminarrom Logo (Henrik)
shpatako 9:15-9:30 2453 Seminarrom Perl (Jonas)
waridn 9:15-9:30 2458 Seminarrom Postscript (Joakim)
tordsty 9:30-9:45 2438 Seminarrom Logo (Henrik)
bilget 9:30-9:45 2453 Seminarrom Perl (Jonas)
sanderws 9:30-9:45 2458 Seminarrom Postscript (Joakim)
johankf 9:45-10:00 2438 Seminarrom Logo (Henrik)
martimni 9:45-10:00 2453 Seminarrom Perl (Jonas)
robinbu 9:45-10:00 2458 Seminarrom Postscript (Joakim)
aberas 10:00-10:15 2438 Seminarrom Logo (Henrik)
tabjone 10:00-10:15 2453 Seminarrom Perl (Jonas)
srishtim 10:00-10:15 2458 Seminarrom Postscript (Joakim)
jtstenss 10:15-10:30 2438 Seminarrom Logo (Henrik)
sepatey 10:15-10:30 2453 Seminarrom Perl (Jonas)
supunsm 10:15-10:30 2458 Seminarrom Postscript (Joakim)
mowirgen 10:45-11:00 2438 Seminarrom Logo (Henrik)
amabdel 10:45-11:00 2453 Seminarrom Perl (Jonas)
haavasyv 10:45-11:00 2458 Seminarrom Postscript (Joakim)
mariuanf 11:00-11:15 2438 Seminarrom Logo (Henrik)
andrwill 11:00-11:15 2453 Seminarrom Perl (Jonas)
tobiasld 11:00-11:15 2458 Seminarrom Postscript (Joakim)
Fredrijp 11:15-11:30 2438 Seminarrom Logo (Henrik)
siritt 11:15-11:30 2453 Seminarrom Perl (Jonas)
Jonapro 11:15-11:30 2458 Seminarrom Postscript (Joakim)
simonfj 11:30-11:45 2438 Seminarrom Logo (Henrik)
abdellas 11:30-11:45 2453 Seminarrom Perl (Jonas)
marle 11:30-11:45 2458 Seminarrom Postscript (Joakim)
arturor 11:45-12:00 2438 Seminarrom Logo (Henrik)
chrisaag 11:45-12:00 2453 Seminarrom Perl (Jonas)
mathisdu 11:45-12:00 2458 Seminarrom Postscript (Joakim)
erikoste 12:30-12:45 2438 Seminarrom Logo (Henrik)
finnbmo 12:30-12:45 2453 Seminarrom Perl (Jonas)
haavass 12:30-12:45 2458 Seminarrom Postscript (Joakim)
hannaeas 12:45-13:00 2438 Seminarrom Logo (Henrik)
imadha 12:45-13:00 2453 Seminarrom Perl (Jonas)
ingrshol 12:45-13:00 2458 Seminarrom Postscript (Joakim)
jahaugan 13:00-13:15 2438 Seminarrom Logo (Henrik)
jakoblso 13:00-13:15 2453 Seminarrom Perl (Jonas)
jakubmw 13:00-13:15 2458 Seminarrom Postscript (Joakim)
jesperbv 13:30-13:45 2438 Seminarrom Logo (Henrik)

msismail

13:30-13:45 2453 Seminarrom Perl (Jonas)

eliases

13:30-13:45 2458 Seminarrom Postscript (Joakim)
gudmunhg 13:45-14:00 2438 Seminarrom Logo (Henrik)
Publisert 29. okt. 2021 09:49 - Sist endret 6. des. 2021 15:16