IN2030 – Prosjektoppgave i programmering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnets kjerne er en større programmeringsoppgave som studentene skal løse i små grupper.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt IN2030 kan du:

  • skrive større programmer oppdelt i fornuftige moduler.
  • gjøre programmer mer oversiktlige ved å benytte objektorientering.
  • bruke avanserte Java-mekanismer.
  • forklare hvordan en kompilator fungerer.
  • lese, forstå og tilpasse programkode andre har skrevet.
  • finne og rette feil i egne og andres programmer

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter IN1010 - Objektorientert programmering/INF1010 - Objektorientert programmering (videreført)/INF101.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning annenhver uke og 2 timer øvelse hver uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske øvelser. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Godkjenning av obligatoriske øvelser løst enkeltvis eller i grupper på to. Alle oppgavene må bestås. Studentene kan bli eksaminert i oppgavene.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF2100 – Prosjektoppgave i programmering (videreført)

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. okt. 2020 17:13:51

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk