IN2060 Oblig1 digital design

Om oppgaven
Her er den første obligatoriske oppgaven klar til nedlasting. Det er to filer zippet til én: En testbenk som skal benyttes i oppgaven, og selve oppgaveteksten som pdf. Øvrige kildekode skal dere skrive selv. Alt dette står beskrevet i oppgaveteksten. I oppgaven skal dere utvide en MAC algoritme til å ha pipelining. Pipelining er beskrevet i kapittel 3.6 i læreboka.  Oppgaven skal løses individuelt.


Questa.
Oppgaven forutsetter at dere benytter Questa eller et tilsvarende simuleringsverktøy (Modelsim, evt. Vivado). Ved omlegging til ny windows filtjener for UIO har det oppstått et problem som viser seg ved at Questa for windows ikke klarer å lagre og lese prosjektfiler på hjemmeområdet (m:).

Workaround for å kunne benytte Questa med eget hjemmeområde er å kjøre fra linux (typisk gjennom xwin eller fra en linuxmaskin)

For å kunne benytte questa skikkelig, må det legges til noen ting i path, og settes noen miljøvariabler. Dette er nøye beskrevet på denne siden:
https://robin.wiki.ifi.uio.no/FPGA_tools

Alternativt for windows kan man lagre prosjektfila på C: mens man gjør oppgaven. Kildefilene kan godt ligge på m:, fordi disse vil Questa bare trenge å lese. Vær obs på at man da må enten opprette prosjektet på ny hver gang, eller flytte på prosjektfila slik at man ikke mister den ved utlogging.
 

Om obliger generelt:

I tilfeller hvor det skal leveres individuelle oppgaver til godkjenning er følgende viktig:

  • Du kan diskutere en løsning sammen med andre, men dere skal ikke dele noen deler av løsningen (f.eks ved å levere inn lik kode hvor kun variabelnavn er byttet ut).
  • Dersom du tar med tekst, programkode, illustrasjoner, og annet som andre har laget, må du tydelig merke det og angi hvor det kommer fra – i en selvstendig oppgave er dette noe som sjelden skal forekomme.

Hvis du er i tvil om hva som er lovlig samarbeid, må du kontakte gruppelærer eller faglærer.

Retningslinjer for obligatoriske oppgaver ved ifi

Retningslinjer for fusk

Publisert 7. sep. 2018 16:12 - Sist endret 7. sep. 2018 16:12