Pensum/læringskrav

Pensum er endelig - denne siden kommer ikke til å bli oppdatert mer.

 • Forelesningene med forelesningsnotater
 • Harris & Harris: Digital Design and Computer Architecture: ARM Edition,  (Morgan Kaufmann; 1 edition (June 2015), ISBN-13: 978-0128000564)
 • Disse delene av boka er bakgrunnsstoff men ikke pensum:
  • 1.6, 1.7, 1.8
  • 2.7
  • 3.5.3, 3.5.5, 3.5.6
  • 4.7
  • 5.6.3
  • 6.5, 6.6, 6.7, 6.8. (6.4 må ses gjennom men trenger ikke huske detaljene om de forskjellige typene kodinger)
  • 7.6, 7.7, 7.8. (7.4.2 må ses gjennom men trenger ikke kunne detaljene om tilstandsmaskiner og kontroll)
  • 8.3.4, 8.3.5, 8.4.5, 8.4.6
  • Digitale appendiks (f.eks. e9) er ikke pensum

 

Publisert 14. aug. 2018 18:18 - Sist endret 15. nov. 2018 11:17