Forkortet del 4 i oblig 1

Hei: Vi forkorter del 4, slik at det er kun skjema og vurdering (ikke HDL på del 4). Beklager sen melding til alle som har strevd med den.
Teksten til del fire skal være som følger:

Vi innfører enda ett nivå med pipelining, mellom addisjon/subtraksjonskretsene og multiplekserne.

Tegn ditt eget skjema denne pipeliningen. Beregn hvor mange flippflopper skjemaet vil generere. Hvor mange klokkesykler trenger algoritmen fra input registrene er satt til Rd kan leses av?

  • Ekstra: Vurder hvorvidt det er hensiktsmessig å innføre dette siste nivået med pipelining?
    • Tips hva blir propageringsforsinkelsen i de forskjellige delene av pipelinen?
    • (Dette er ikke et krav, men denne type vurderinger kan være relevant til eksamen).

Innlevering:

  • Skjema og besvarelse av oppgaven.
Publisert 24. sep. 2019 13:57 - Sist endret 24. sep. 2019 13:58