fasitkorreksjon-H2018

På oppgave 13 skal rett svar være både R5 og R3.

R3 skrives til i første halvdel og leses ut i andre halvdel av sykel 5.

R5 leses ut i sykel 5 (samtidig som R3, så R5 leses fra andre leseporten i registerfil), og tas med videre i pipelinen for å være klar til skriving til dataminnet i sykel 7.

Publisert 20. nov. 2019 15:30 - Sist endret 20. nov. 2019 15:33