Beskjeder - Side 2

Publisert 19. aug. 2020 12:08

Grunnet koronaviruset har vi måtte begrense antall plasser i forelesningsalen til 61 (KN Store auditorium). Det er 100 påmeldte studenter til IN2060. Erfaringsmessig vil dette mest sannsynlig ikke bli et problem, siden vi sjelden opplever at alle kommer på forelesningene. Men det kan være litt ekstra press i starten av semesteret. Det er derfor svært viktig at alle som er meldt opp til IN2060 i år fyller ut skjemaet under slik at vi får en ide om hvor mange som faktisk ønsker å delta fysisk på forelesningene. Merk at det er ingen obligatorisk oppmøte på forelesningene i IN2060.

Link til skjema: https://nettskjema.no/a/157560