Første forelesning - Koronatiltak

Da har 70 av 100 svart på skjemaet dere fikk tilsendt. Av disse har 49 svart at de ønsker å være fysisk tilstede på forelesningene. Dette inkluderer de som kunne benytte seg av opptak når det var trangt om plassen. Dette er godt under antallet plasser på 61.

Det kan likevel hende at noen av de 30 som ikke har svart på skjemaet vil komme imorgen. Jeg vil derfor oppfordre dem som er god kjent med IN1020 og digitale systemer (binære tall og logiske porter), til å la være å komme imorgen da innholdet er mest repetisjon og en myk start på kurset. Etter forelesningen imorgen vil jeg vurdere hvilke tiltak som eventuelt vil være nødvendig framover. Akkurat nå, ser det ut til at det blir fritt fram for dem som ønsker å delta fysisk på forelesningene.

Viktig: Dersom du kommer til en full forelesningssal (alle angitte plasser er opptatt), vil det dessverre si at det er fullt, og at du må basere deg å se opptaket på et seinere tidspunkt. Dette er så klart beklagelig, men jeg håper at folk har forståelse for dette i starten av semesteret.

Publisert 20. aug. 2020 20:03 - Sist endret 20. aug. 2020 20:03