Eksamen, sensur og fasit

Hei
Eksamen 2020 er nå ferdig sensurert, og sensuren vil normalt være tilgjengelig i studentweb i løpet av dagen.

Karaktergrensene er som følger:
A: [92-100]
B: [84-92>
C: [68-84>
D: [60-68>
E: [52-68>
F: [0-52>

Fasit til eksamen 2020 ligger her.

Merk: Det er benyttet tilfeldig utvalg og rekkefølge, så utseende kan være litt forskjellig på oppgavene. Fasit inneholder ikke alle varianter brukt i tilfeldig utvalg, men regnemåten er den samme, og utvalgene er nøye plukket for å gi samme arbeidsmengde og vanskelighetsgrad.

For to-kompliments oppgaven har det vært brukt tilfeldig utvalg og det har forekommet feil fasit (i inspera) for noen av oppgavene. Dette er kontrollert for alle og overstyrt for dem det gjelder slik at alle med riktig svar får poengene de skal ha. Der overstyring er gjort, er dette kommentert i inspera.  

Takk for denne gang, og lykke til videre!
God Jul og Godt nytt år!
Hilsen Ståle og Yngve

Publisert 1. des. 2020 12:58 - Sist endret 1. des. 2020 12:59