Innkjøpsliste til IN2060

For å kunne gjennomføre de obligatoriske oppgavene i IN2060 vil det være nødvendig å skaffe noe utstyr. Gjennom alle forelesninger, og i obliger, vil Raspberry Pi 3 model B+ benyttes som eksempel og som datamaskinplattform.

MERK: Raspberry Pi 4 model B kan også brukes men vi vil undervise og bruke eksempler med bruk av Raspberry Pi model B+. Om du velger å bruke Raspberry Pi 4 model B, kan du ikke bruke imaget som er lastet opp på emnesiden, men må velge et standard image fra Raspberry Pi Imager, og i tillegg finne ut hvordan sette opp Eduroam på egenhånd om du ønsker å benytte deg av nettverket på UiO.

Strengt nødvendig

  • Raspberry Pi 3 model B+
  • Micro SD kort (minst 8GB)
  • Strømforsyning (+5V - 2.5A)

Alt av innkjøp spesifisert over kan også skaffes fra andre butikker og lenkene er ment som eksempler på hva som brukes av forelesere. Det viktigste å passe på er at man får Raspberry Pi 3 model B+!

Ekstrautstyr

I tillegg til selve maskinvaren spesifisert over er det også nødvendig med en skjerm for å kunne bruke maskinen. Dette er utstyr som finnes på UiO og kan fritt benyttes av studenter. Det finnes utstyr i tredje etasje hvor man kan sette opp maskinen og koble til.

Hvis dere går til anskaffelse av Raspberry Pi 4 model B, må dere også kjøpe en HDMI til micro-HDMI adapter for å kunne koble til monitor på termstuene som kun er satt opp med full-size HDMI.

Tiltak under COVID-19

Som et tiltak mot spredning av COVID-19, har instituttet (IFI) besluttet å fjerne tastaturene og musene fra alle termstuer. Ettersom dette er utstyr dere trenger i forbindelse med bruk av RPi, ber vi deg ta med egne tastatur og mus.

Dere kan alternativt låne et tastatur og mus fra resepsjonen i 1. etasje, men vær klar over at de har begrenset lager.

Publisert 20. aug. 2020 15:14 - Sist endret 22. aug. 2020 00:19