Pensum/læringskrav

Pensum vil bli hovedsaklig bli det samme som IN2060 høst 2019. Men det kan komme noen mindre forandringer iløpet av semesteret. 

 • Forelesningene med forelesningsnotater
 • Harris & Harris: Digital Design and Computer Architecture: ARM Edition,  (Morgan Kaufmann; 1 edition (June 2015), ISBN-13: 978-0128000564)
 • Disse delene av boka er bakgrunnsstoff men ikke pensum:
  • Kap 1.6, 1.7, 1.8
  • Kap 2.7
  • Kap 3.5.3, 3.5.5, 3.5.6
  • Alt som har med SystemVerilog å gjøre (i kap 4 og ellers)
  • 4.5.4 "Blocking and non-blocking assignments"
  • 4.7 "Data types"
  • 5.2.7 "Division"
  • 5.3.2 "Floating-Point Number Systems"
  • Halve 5.6.2 og hele 5.6.3  (s. 276-280)
  • Seksjon "Bytes and Characters" fra 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8
  • Kap 7.6, 7.7, 7.8. (7.4.2 må ses gjennom men man trenger ikke kunne detaljene om tilstandsmaskiner og kontroll)
  • 8.3.5 "The evolution of ARM caches"
  • 8.4.5 "Replacement Policies"
  • 8.4.6 "Multilevel Page Tables"
  • Digitale appendiks (f.eks. e9) er ikke pensum
Publisert 17. aug. 2020 13:01 - Sist endret 17. aug. 2020 13:01