IN2110 – Språkteknologiske metoder

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Emnet gir en fordypning i grunnleggende metoder og praktiske verktøy for basal språkteknologi (metoder for automatisk analyse av språklige data).  Det dekkes både regelbaserte teknikker, f.eks. frasestrukturgrammatikk, og tilnærminger med utgangspunkt i maskinlæring, f.eks. vektorromsemantikk og klassifikasjon.  Emnet vil se på noen anvendelser av metodene for språkteknologiske problemstillinger som f.eks. ordklassemerking (‘tagging’), syntaktisk analyse (‘parsing’), og tekstklassifisering (f.eks. ‘sentiment analysis’).  Emnet har en sterk praktisk komponent, med bruk av relevante verktøy.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • behersker du grunnleggende teknikker for analyse av språklige data.
  • har du kjennskap til vektorromsemantik og dens anvendelse.
  • kan du forklare og prosessere frasestruktur- og dependensgrammatikk.
  • har du innsikt i basale teknikker for språkteknologisk eksperimentering.
  • kan du selvstendig gjennomføre et prosjekt ved bruk av standardverktøy.
  • har du trening i å skrive en vitenskapelig oppsummering av et prosjekt.
  • kan du analysere en problemstilling fra et tverrfaglig perspektiv.
  • kan du kombinere teknikker fra informatikk, lingvistikk, maskinlæring, mm.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Obligatoriske forkunnskaper

INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført)/IN1000 – Introduksjon til objektorientert programmering

IN1140 – Introduksjon til språkteknologi

Overlappende emner

Undervisning

Fire timer i uken, to timer forelesning og to timer gruppeundervisning.

Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

4 timers avsluttende skriftlig digital eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2021 07:25:04

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk