Semesterside for IN2110 - Vår 2021

Etter råd fra myndigheter vil første gruppetime for Gruppe 1 i IN2110 holdes digitalt.

Gruppe 1 er planlagt til å holdes fysisk så snart det er mulig, men vi holder første time 21. Januar kl. 10:15 på Zoom.

Zoom-link kan finnes under GitHub issues på følgende link.

https://github.uio.no/IN2110/v21/issues

20. jan. 2021 21:24

I lys av koronasituasjonen kommer forelesningene i IN2110 til å fortsette å være digitale inntil videre, og i hvert fall til og med 9/2. Zoom-lenkene vi kommer til å bruke for forelesninger og de digitale gruppetimene (dvs. gruppe 2 på tirsdagene) fremover er tilgjengelige via `issues' på emnets (UiO-)GitHub: https://github.uio.no/IN2110/v21/issues

18. jan. 2021 16:21

For at vi som gir emnet skal få bli litt bedre kjent med bakgrunnen til dere som er oppmeldt dette semesteret har vi laget en kort (og helt anonym!) spørreundersøkelse angående studiebakgrunn: https://nettskjema.no/a/180184

Nettskjemaet er åpent ut uka (t.o.m. fredag). På forhånd takk til alle som svarer :) 

11. jan. 2021 13:44