IN2140 – Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i operativsystemer, sett både fra brukerens og programmererens synspunkt, og fra maskinens side. Det vil også gi innsikt i hvordan dagens datakommunikasjon foregår og hvordan man lager programmer som benytter slik kommunikasjon. Programmeringsspråket C benyttes, og en grunnleggende introduksjon vil bli gitt.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt emnet

  • har du grunnleggende kunnskap om de viktigste komponentene i et operativsystem og hvordan det virker
  • kan du utvikle små programmer som kaller på tjenester i operativsystemet
  • kan du velge mellom algoritmer som muliggjør dagens datakommunikasjon og deres bruk
  • kan du utvikle programmer med prosesser som kan kommunisere internt i maskinen og over et nettverk
  • kan du bruke programmeringsspråket C

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Obligatoriske forkunnskaper

IN1000 – Introduksjon til objektorientert programmering/INF1000 eller IN1900 – Introduksjon i programmering for naturvitenskapelige anvendelser/INF1100 Fra våren 2020: IN1020 – Introduksjon til datateknologi

IN1010 – Objektorientert programmering

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesninger og 2 timer gruppeøvelser per uke. Det vil bli gitt obligatoriske oppgaver som må bestås for å kunne levere deleksamener og for å kunne gå opp til avsluttende eksamen. Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Eksamen

Dette emnet har digital eksamen. En hjemmeeksamen som teller 30 % og en avsluttende skriftelig eksamen på 4 timer som teller 70 %. Begge deler må være bestått og må bestås samme semester. For å kunne fremstille seg til eksamen må alle obligatoriske oppgaver i emnet være godkjent.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF1060 - Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon (videreført)

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. sep. 2020 10:14:08

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk