IN2140 – Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i operativsystemer, sett både fra brukerens og programmererens synspunkt, og fra maskinens side. Det vil også gi innsikt i hvordan dagens datakommunikasjon foregår og hvordan man lager programmer som benytter slik kommunikasjon. Programmeringsspråket C benyttes, og en grunnleggende introduksjon vil bli gitt.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt emnet

  • har du grunnleggende kunnskap om de viktigste komponentene i et operativsystem og hvordan det virker
  • kan du utvikle små programmer som kaller på tjenester i operativsystemet
  • kan du velge mellom algoritmer som muliggjør dagens datakommunikasjon og deres bruk
  • kan du utvikle programmer med prosesser som kan kommunisere internt i maskinen og over et nettverk
  • kan du bruke programmeringsspråket C

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

 

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesninger og 2 timer gruppeøvelser per uke. Det vil bli gitt obligatoriske oppgaver som må bestås for å kunne levere deleksamener og for å kunne gå opp til avsluttende eksamen. Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Eksamen

Dette emnet har digital eksamen. En hjemmeeksamen som teller 30 % og en avsluttende skriftelig eksamen på 4 timer som teller 70 %. Begge deler må være bestått og må bestås samme semester. For å kunne fremstille seg til eksamen må alle obligatoriske oppgaver i emnet være godkjent.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF1060 – Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon (videreført)

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Dette emnet er en videreføring av INF1060.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk