IN2140 – Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i operativsystemer, sett både fra brukerens og programmererens synspunkt, og fra maskinens side. Det vil også gi innsikt i hvordan dagens datakommunikasjon foregår og hvordan man lager programmer som benytter slik kommunikasjon. Programmeringsspråket C benyttes, og en grunnleggende introduksjon vil bli gitt.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt emnet

  • har du grunnleggende kunnskap om de viktigste komponentene i et operativsystem og hvordan det virker
  • kan du utvikle små programmer som kaller på tjenester i operativsystemet
  • kan du velge mellom algoritmer som muliggjør dagens datakommunikasjon og deres bruk
  • kan du utvikle programmer med prosesser som kan kommunisere internt i maskinen og over et nettverk
  • kan du bruke programmeringsspråket C

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Obligatoriske forkunnskaper

IN1000 – Introduksjon til objektorientert programmering/INF1000 eller IN1900 – Introduksjon i programmering for naturvitenskapelige anvendelser/INF1100 Fra våren 2020 og fremover: IN1020 – Introduksjon til datateknologi

IN1010 – Objektorientert programmering. Spesielt er det viktig at du kan rekursjon, arrayer og lister

Overlappende emner

Undervisning

Hver uke består av:

  • 2 timer med forelesning
  • 2 timer praktisk undervisning i mindre grupper
  • 2 timer plenumsundervisning som tar for seg både teori og praksis.

Obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne gå levere hjemmeeksamen og alle obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Eksamen

Dette emnet har digital eksamen. En praktisk eksamen som teller 40% (hjemmeeksamen) og en avsluttende 4 timer skriftlig eksamen som teller 60%. Begge deler må være bestått og må bestås samme semester. 

Obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne levere hjemmeeksamenen. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF1060 - Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon (videreført)

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. nov. 2022 09:31:17

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk