Pensum/læringskrav

Pensum defineres av forelesningene og gruppetimene og består av forelesningsnotatene, oppgavesettene, oppgaveregningene og annet materiale som blir tilgjengelig på nettsidene i løpet av semesteret.

 

I tillegg til foiler og oppgaver har vi følgende pensumbøker: 

 1. Operativsystemteori

  Andrew S. Tanenbaum: Modern Operating Systems, 2008. Pearson. 3rd edition. ISBN: 0136006639. (nyere versjoner er helt ok)

  • Detaljert pensum: kap. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 og 13

  • Kursorisk pensum: kap.6, 7 og 9

 2. Datakommunikasjon

  Andrew S. Tanenbaum: Computer Networks, 2010. Pearson. 5th edition. ISBN: 978-8131787571. (også her er nyere versjoner helt ok) 

NB! Kursorisk pensum er stoff som det er fint å kunne noe om, bakgrunnsmateriale, etc. - det vil si at det er fint å ha lest dette også, men det blir ingen direkte spørsmål fra dette på eksamen.

Anbefalt litteratur (ikke pensum):

 • A free resource for C programming is “C Notes for Professionals book”. It can be found at https://books.goalkicker.com/CBook/ . The book is published under Creative Commons BY-SA.
 • Brian W. Kernighan, Dennis M.Ritchie: The C Programming Language, 1988. Prentice Hall. ISBN: 0-13-110362-8.
 • Samuel P. Harbison and Guy L. Steele:: "C: A Reference Manual", 2002. Prentice Hall. ISBN: 0-13-089592-X.
 • Lawrence Besaw: Berkeley UNIX System Calls and Interprocess Communication, https://www.ifi.uio.no/~inf1060/Litteratur/UNIXsockets.pdf.
Publisert 6. jan. 2021 10:40 - Sist endret 6. jan. 2021 10:40