Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

26. mai

Eksamensordning

Semesteroppgave og avsluttende hjemmeeksamen.

Semesteroppgave

Innleveringsfrist: 8. mai kl. 12:00

Eksamenssystem:

Devilry

Avsluttende hjemmeeksamen

Utlevering av oppgaven: 29. mai kl. 09:00

Innleveringsfrist: 8. juni kl. 09:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. feb. 2021 18:47